Utwórz fakturę

ATELIÉR SKRAK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ATELIÉR SKRAK
PIN 31386482
TIN 2020337649
Numer VAT SK2020337649
Data utworzenia 09 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATELIÉR SKRAK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 46 411 €
Zysk -1 861 €
Kapitał 3 236 €
Kapitał własny -7 866 €
Dane kontaktowe
E-mail bilanc@fvu.sk
Telefon(y) 0244871382
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,610
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,610
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,553
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,553
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,553
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 57
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,610
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,892
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 22,240
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 22,240
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 475
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 475
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,962
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,962
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,861
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,718
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 125
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 125
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,593
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 119
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 486
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 295
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,693
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 46,411
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 46,411
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 46,411
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,212
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,941
D. Usług (účtová grupa 51) 25,313
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,953
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,534
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,300
4. Koszty społeczne (527, 528) 119
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -801
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,157
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 100
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 100
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -100
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -901
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,861
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015