Utwórz fakturę

TRANSCOM TECHNIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRANSCOM TECHNIK
PIN 31386547
TIN 2020354116
Numer VAT SK2020354116
Data utworzenia 10 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRANSCOM TECHNIK
Bojnická 18
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 235 487 €
Zysk -50 557 €
Kapitał 1 017 549 €
Kapitał własny 279 097 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0235448800, 0235448810, 0235448805
Nr(y) faksu 0235448899
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,010,991
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,381
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,381
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 116,724
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 657
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 874,985
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 240,312
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 240,312
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,250
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,250
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 525,225
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 500,807
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500,807
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,679
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 736
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 106,198
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,575
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 103,623
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,625
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 18,625
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,010,991
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,520
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,446
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,446
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 204
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,577
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,577
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 155,850
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 155,850
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,557
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 759,471
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,523
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,483
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 24,040
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 726,389
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 591,323
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 591,323
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,600
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,302
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,014
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 71,150
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,559
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,559
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,978,817
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,235,487
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,756,900
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 221,917
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 240,898
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,772
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,210,063
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,733,825
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,813
D. Usług (účtová grupa 51) 463,275
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 532,395
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 421,693
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 103,468
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,234
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,267
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 108,281
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 108,281
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 283,827
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,380
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,424
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 719,904
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 144
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 134
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 70,564
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 59,791
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,219
2. Pozostałe koszty (562A) 9,219
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,538
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -70,420
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -44,996
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,561
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,212
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 349
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -50,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386547 TIN: 2020354116 Numer VAT: SK2020354116
 • Zarejestrowana siedziba: TRANSCOM TECHNIK, Bojnická 18, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Forgáč Vajnorská 98/J Bratislava 830 01 28.04.2004
  Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04 30.01.2003
  Ing. Ľubor Ševčík Starhradská 6 Bratislava 851 05 01.03.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Forgáč 44 149 € (33.3%) Vajnorská 98/J Bratislava 830 01
  Ing. Peter Tomeš 44 149 € (33.3%) Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
  Milena Ševčíková 44 148 € (33.3%) Starhradská 6 Bratislava 851 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.12.2014Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   18.06.2013Nové predmety činnosti:
   finančný a operatívny leasing
   Noví spoločníci:
   Milena Ševčíková Starhradská 6 Bratislava 851 05
   17.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubor Ševčík Starhradská 6 Bratislava 851 05
   08.12.2010Nové sidlo:
   Bojnická 18 Bratislava 831 04
   07.12.2010Zrušené sidlo:
   Ambroseho 12 Bratislava 851 03
   25.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ľubor Ševčík Starhradská 6 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Ševčík Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.03.2004
   24.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.03.2004
   17.06.2006Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou, prenájmom a údržbou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   28.04.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   požičovňa golfových potrieb
   nákup a predaj golfových potrieb
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Vajnorská 98/J Bratislava 830 01
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Forgáč Vajnorská 98/J Bratislava 830 01
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.03.2004
   27.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava 851 01
   12.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   Josef Maximilian Hofmann Von Erckert Str. 15 B Mníchov Spolková republika Nemecko
   05.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubor Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Tomeš Staré Grunty 234 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.01.2003
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Ľubomír Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.2002Nové sidlo:
   Ambroseho 12 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Ševčík Gercenova 7 Bratislava 851 03
   Josef Maximilian Hofmann Von Erckert Str. 15 B Mníchov Spolková republika Nemecko
   28.07.2002Zrušené sidlo:
   Osuského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Josef Maximilian Hofmann Von Erckert Str. 15 B Mníchov Spolková republika Nemecko
   28.11.2000Nové sidlo:
   Osuského 18 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava 851 01
   27.11.2000Zrušené sidlo:
   Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Josef Maximilian Hofmann Von Erckert Str. 15 B Mníchov Spolková republika Nemecko
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   MEINBURK MEINEKE ELECTRO TRADING GmbH Mníchov Spolková republika Nemecko
   Unicommerz Leasing und Handels s.r.o. IČO: 35 680 202 Zvolenská 26 Bratislava
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   13.01.1997Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   výroba, montáž a oprava zariadení spotrebnej elektroniky do 24 V
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   MEINBURK MEINEKE ELECTRO TRADING GmbH Mníchov Spolková republika Nemecko
   Unicommerz Leasing und Handels s.r.o. IČO: 35 680 202 Zvolenská 26 Bratislava
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   12.01.1997Zrušeny spoločníci:
   MEINBURK MEINEKE ELECTRO TRADING GmbH, Mníchov Spolková republika Nemecko
   UNICOMMERZ HOFMANN LEASING UND HANDELS KG Zvolenská 26 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   10.01.1995Nové obchodné meno:
   TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MEINBURK MEINEKE ELECTRO TRADING GmbH, Mníchov Spolková republika Nemecko
   UNICOMMERZ HOFMANN LEASING UND HANDELS KG Zvolenská 26 Bratislava
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 851 01