Utwórz fakturę

TY COCOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Nazwa firmy TY COCOS
PIN 31386601
TIN 2020334371
Numer VAT SK2020334371
Data utworzenia 16 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TY COCOS
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 101 440 €
Zysk -11 079 €
Kapitał 60 209 €
Kapitał własny 2 772 €
Dane kontaktowe
E-mail catering@tycocos.sk
witryna internetowa http://www.tycocos.sk
Telefon(y) +421254432543
Telefon(y) kom. +421911735537
Nr(y) faksu 0254432543
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,125
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,847
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,450
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,450
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,685
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,685
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,685
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,643
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,643
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,069
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,069
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 278
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 278
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,125
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,493
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 66
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,457
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,457
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -15,937
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,294
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,231
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,079
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,618
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 250
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 250
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,110
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,510
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,510
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 807
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 371
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,693
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,729
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,258
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 100,712
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 101,440
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 74,427
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,285
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 728
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,840
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 41,357
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,236
D. Usług (účtová grupa 51) 46,839
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,691
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,953
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,738
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 163
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,554
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,400
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,280
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,751
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,721
2. Pozostałe koszty (562A) 2,721
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,014
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,719
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,119
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,079
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016