Utwórz fakturę

STAVREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STAVREX
PIN 31386733
TIN 2020885834
Numer VAT SK2020885834
Data utworzenia 18 styczeń 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba STAVREX
Pri Šajbách 16
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 498 €
Zysk -1 601 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,031,154
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 808,272
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 808,272
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 27,850
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,472
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,357
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 771,593
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 218,089
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 169,978
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 164,327
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,327
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,651
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,111
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 47,819
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 292
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,793
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,793
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,031,154
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 94,395
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 92,943
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 92,943
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 18,589
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 18,589
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -15,536
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,179
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,715
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,601
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 936,759
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 111,200
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 111,200
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 825,489
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,999
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,999
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 366,892
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 957
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 433,641
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 70
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 70
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 498
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 498
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 498
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,067
D. Usług (účtová grupa 51) 234
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 334
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 498
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 498
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -569
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 264
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -641
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,601
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386733 TIN: 2020885834 Numer VAT: SK2020885834
 • Zarejestrowana siedziba: STAVREX, Pri Šajbách 16, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Kriško predseda A. Kubinu 25 Trnava 917 01 28.05.2008
  Emil Bielák člen Sihelné 521 Sihelné 029 46 28.05.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kriško - Predseda predstavenstva A. Kubinu 25 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.05.2008
   Emil Bielák - Člen predstavenstva Sihelné 521 Sihelné 029 46 Vznik funkcie: 28.05.2008
   17.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   František Závacký - člen Jesenná 3055/19 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   02.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   František Závacký - člen Jesenná 3055/19 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   01.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   Ing. Luboš Vodislavský - člen predstavenstva Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.01.1995
   29.04.2004Nové sidlo:
   Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Rohárik - predseda predstavenstva Veľké Trávniky č. 31 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 28.11.2003
   Ing. Luboš Vodislavský - člen predstavenstva Pri Šajbách 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.01.1995
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1995
   04.11.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1995
   03.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Ficker Pluhová 16 Bratislava
   Milan Melichár Svidnícka 21 Bratislava
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   STAVREX, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Ficker Pluhová 16 Bratislava
   Milan Melichár Svidnícka 21 Bratislava
   Ing. Luboš Vodislavský - predseda Pri Šajbách 16 Bratislava