Utwórz fakturę

VO-KU-PLYN-stavebno obchodná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VO-KU-PLYN-stavebno obchodná
PIN 31386806
TIN 2020354259
Numer VAT SK2020354259
Data utworzenia 16 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VO-KU-PLYN-stavebno obchodná
Šášovská 2
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 311 €
Zysk 5 551 €
Kapitał 33 403 €
Kapitał własny -85 786 €
Dane kontaktowe
E-mail vokuplyn@vokuplyn.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,738
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,317
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,317
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,317
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,013
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,840
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,840
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,840
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,173
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,588
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 408
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 408
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,738
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -80,235
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.II. Składki (412) 7,435
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -100,524
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,941
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -117,465
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,551
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,973
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 987
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 987
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 97,384
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,250
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,250
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 91,171
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,963
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 68,311
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 68,311
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 68,311
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,874
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 54,252
D. Usług (účtová grupa 51) 5,835
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 192
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 595
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,437
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,224
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 190
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 190
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -190
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,247
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,696
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,696
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386806 TIN: 2020354259 Numer VAT: SK2020354259
 • Zarejestrowana siedziba: VO-KU-PLYN-stavebno obchodná, Šášovská 2, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06 27.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rudolf Sojak 3 386 € (51%) Šášovská 2 Bratislava 851 06
  Jaroslav Jajcaj 1 926 € (29%) Bernolákovo
  Milan Damin 1 328 € (20%) Sereď
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.10.1998Noví spoločníci:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06
   26.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   VO-KU-PLYN-stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šášovská 2 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo
   kúrenárske práce
   staviteľ
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Milan Damin Vinárska 129/20 Sereď
   Jaroslav Jajcaj Poštová 62 Bernolákovo
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Sojak Šášovská 2 Bratislava 851 06