Utwórz fakturę

PINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PINE
PIN 31386814
TIN 2020304418
Numer VAT SK2020304418
Data utworzenia 11 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PINE
Hutnícka 12
84110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 188 300 €
Zysk -6 983 €
Kapitał 109 527 €
Kapitał własny 7 491 €
Dane kontaktowe
E-mail pine@pine.sk
witryna internetowa http://www.pine.sk
Telefon(y) +421265730396
Telefon(y) kom. +421903434722, +421902320447, +421904832962
Nr(y) faksu 0265730396
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 145,105
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,147
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,147
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,147
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 86,049
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 23,656
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 23,656
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,307
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,989
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,989
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,318
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,086
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,709
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,377
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39,909
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,423
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 38,486
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 145,105
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 508
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 28,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,812
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,812
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,983
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 144,597
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33,479
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 32,891
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 588
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 110,785
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75,803
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,803
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 32,396
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 349
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,602
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 333
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 187,263
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 188,300
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 36,202
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 151,062
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,036
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,129
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,495
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 107,027
D. Usług (účtová grupa 51) 44,034
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,484
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,461
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,973
4. Koszty społeczne (527, 528) 50
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 731
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,921
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,921
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,437
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,829
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,708
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 200
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 200
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -194
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,023
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,983
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386814 TIN: 2020304418 Numer VAT: SK2020304418
 • Zarejestrowana siedziba: PINE, Hutnícka 12, 84110, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05 22.04.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Andrej Ševčík 6 639 € (100%) Kuklovská 25 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.2002Noví spoločníci:
   Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Ševčík Kuklovská 25 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.04.2002
   23.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   02.10.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vnútorná architektúra a interiérová tvorba -návrh a realizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   10.04.1997Nové sidlo:
   Hutnícka 12 Bratislava 841 10
   09.04.1997Zrušené sidlo:
   Skalná 1 Bratislava 811 01
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   PINE s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   27.02.1996Zrušené obchodné meno:
   JOMITON - SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Michaela Letková Ramanova 3 Bratislava
   Jozef Pavlačka Trenčianska 52/29 Nová Dubnica
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Anton Štefula C II 92/50-68 Dubnica nad Váhom
   Ing. Miroslav Trnka Pod kaštielom 634/20-51 Dubnica nad Váhom
   11.01.1995Nové obchodné meno:
   JOMITON - SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Skalná 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod, veľkoobchod mimo riadnej predajne mimo koncesovaných živností
   výroba, oprava, montáž a predaj nábytku a interiérových doplnkov
   reklama a propagačná činnosť
   konzervovanie a reštavrovanie nábytku a výrobkov z dreva
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   vnútorná architektúra a interiérová tvorba -návrh a realizácia
   Noví spoločníci:
   Michaela Letková Ramanova 3 Bratislava
   Jozef Pavlačka Trenčianska 52/29 Nová Dubnica
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava
   Anton Štefula C II 92/50-68 Dubnica nad Váhom
   Ing. Miroslav Trnka Pod kaštielom 634/20-51 Dubnica nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Akad.mal. Bohuslav Ševčík Kuklovská 25 Bratislava