Utwórz fakturę

FIRNELIOL SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FIRNELIOL SK
PIN 31386911
TIN 2020304330
Numer VAT SK2020304330
Data utworzenia 13 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FIRNELIOL SK
Záhradnícka 151
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 272 512 €
Zysk 24 267 €
Kapitał 741 081 €
Kapitał własny 95 822 €
Dane kontaktowe
E-mail thb@thb.sk
Telefon(y) 0220850881
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 624,255
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 624,241
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 572,786
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 481,409
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 481,409
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 70
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 307
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 91,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,455
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 42,913
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,542
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 624,255
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,297
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,391
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,391
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,267
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 526,958
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,398
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,325
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,073
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 505,360
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 471,614
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 471,614
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,300
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 140
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,306
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 272,512
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 272,512
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 616
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 264,379
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,517
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 237,530
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 740
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 105,826
D. Usług (účtová grupa 51) 126,349
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 98
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,619
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,619
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 672
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,226
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 34,982
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,080
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 765
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 765
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -758
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,224
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,957
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,957
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 24,267
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31386911 TIN: 2020304330 Numer VAT: SK2020304330
 • Zarejestrowana siedziba: FIRNELIOL SK, Záhradnícka 151, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Ján Tóth Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 26.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Ján Tóth 750 € (15%) Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
  FIRNELIOL LTD 4 250 € (85%) Nikózia 1035 Cyperská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.01.2014Nové obchodné meno:
   FIRNELIOL SK, s.r.o.
   09.01.2014Zrušené obchodné meno:
   THERMO-AQUA, s. r. o.
   03.12.2013Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Tóth Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   FIRNELIOL LTD Dimitraki Christodolou 5 Nikózia 1035 Cyperská republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Tóth Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 26.11.2013
   02.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Šusta Lietavská 3 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Horváth Talichova 2 Bratislava 841 02
   Rudolf Šusta Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 09.09.2011
   17.09.2011Noví spoločníci:
   Rudolf Šusta Lietavská 3 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Šusta Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 09.09.2011
   16.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Horváth Talichova 2 Bratislava 841 02
   15.01.2011Nové predmety činnosti:
   dodávka elektriny
   14.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Katarína Horváthová Bartóková 4 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Horváthová Bartóková 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.05.2008
   30.06.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
   správa bytového / nebytového fondu
   29.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Radasta spol. s r. o. V Olšinách 13 Praha 10 110 00 Česká republika
   Ľubomír Knapík Zábiedovo 161 Trstená 028 01
   MUDr. Pavol Martanovič Americká 2 Bratislava 831 02
   Alojz Somsedík Vavrečka 292 Námestovo 029 01
   05.07.2008Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   Noví spoločníci:
   Radasta spol. s r. o. V Olšinách 13 Praha 10 110 00 Česká republika
   Ing. Martin Horváth Talichova 2 Bratislava 841 02
   Ľubomír Knapík Zábiedovo 161 Trstená 028 01
   MUDr. Pavol Martanovič Americká 2 Bratislava 831 02
   Alojz Somsedík Vavrečka 292 Námestovo 029 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Horváth Talichova 2 Bratislava 841 02
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   20.06.2008Nové obchodné meno:
   THERMO-AQUA, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia spojených s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   prevádzkovanie športových zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Noví spoločníci:
   Katarína Horváthová Bartóková 4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Horváthová Bartóková 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.05.2008
   19.06.2008Zrušené obchodné meno:
   Tlačiarne Horváth Bratislava, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť s.r.o. /plné znenie/ THB, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť s.r.o. /skrátená verzia/ THB, s.r.o. /krátka verzia/
   Zrušeny spoločníci:
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc. Bartókova 4 Bratislava
   20.09.2001Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   19.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   09.05.2001Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc. Bartókova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc. Bartókova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   06.10.2000Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc. Bartókova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   05.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc., Bartókova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. dr Ľudovít Tóth , CSc., Bartókova 4 Bratislava
   26.02.1996Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Zeman Slatinská 28 Bratislava 821 07
   25.02.1996Zrušené sidlo:
   Drotárska cesta 46 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   13.01.1995Nové obchodné meno:
   Tlačiarne Horváth Bratislava, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť s.r.o. /plné znenie/ THB, vydavateľská a tlačiarenská spoločnosť s.r.o. /skrátená verzia/ THB, s.r.o. /krátka verzia/
   Nové sidlo:
   Drotárska cesta 46 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a tlačiarenská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr. Ľudovít Tóth , CSc., Bartókova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Doc. dr Ľudovít Tóth , CSc., Bartókova 4 Bratislava