Utwórz fakturę

UNION-INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNION-INVEST
PIN 31387012
TIN 2020913312
Data utworzenia 16 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNION-INVEST
Hraničná 3
82105
Bratislava
Financial information
Zysk -2 127 €
Kapitał 23 541 €
Kapitał własny -27 002 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,892
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,892
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,892
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,876
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,892
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,129
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -33,808
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,878
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -37,686
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,127
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,021
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,021
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 55,541
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,587
D. Usług (účtová grupa 51) 1,567
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,587
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,567
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 75
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -60
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,647
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,127
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4160744.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387012 TIN: 2020913312
 • Zarejestrowana siedziba: UNION-INVEST, Hraničná 3, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 styczeń 1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jurij Alexejevič BRANDUKOV 1 859 € (28%) Bratislava 841 01
  Andrej Anatolievič SPIRIDONOV 1 826 € (27.5%) Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozia 29 Bratislava
  Milivoje IVANKOVIČ 1 096 € (16.5%) Banja Luka Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 6 Bratislava
  Alexej Valerjevič BABEJEV 1 859 € (28%) Moskva Ruská federácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.09.2006Nové sidlo:
   Hraničná 3 Bratislava 821 05
   14.09.2006Zrušené sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   22.10.2003Nové sidlo:
   Špitálska 25 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Bílikova 28 Bratislava 841 01
   Andrej Anatolievič SPIRIDONOV Nagatinskaja Naberežnaja, Dom 48/2, apartmán 365 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozia 29 Bratislava
   Alexej Valerjevič BABEJEV B. Čerkizovskaja 2, korpus 3, byt č. 139 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Bílikova 28 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.01.1995
   21.10.2003Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Svobodny prospekt, Dom 7, Korpus 2, apartmán 393 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 51 Bratislava
   Andrej Anatolievič SPIRIDONOV Nagatinskaja Naberežnaja, Dom 48/2, apartmán 365 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozia 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Svobodny prospekt, Dom 7, Korpus 2, apartmán 393 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 51 Bratislava
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   UNION-INVEST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti ochodu a slu- žieb
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasing priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   reklama a propagácia
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   Milivoje IVANKOVIČ A.G. Motaša 1/4 Banja Luka Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 6 Bratislava
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Svobodny prospekt, Dom 7, Korpus 2, apartmán 393 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 51 Bratislava
   Andrej Anatolievič SPIRIDONOV Nagatinskaja Naberežnaja, Dom 48/2, apartmán 365 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Kozia 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jurij Alexejevič BRANDUKOV Svobodny prospekt, Dom 7, Korpus 2, apartmán 393 Moskva Ruská republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 51 Bratislava