Utwórz fakturę

SLOVTRIP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVTRIP
PIN 31387063
TIN 2020321083
Numer VAT SK2020321083
Data utworzenia 29 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVTRIP
Líščie Nivy 12
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 007 429 €
Zysk 3 367 €
Kapitał 344 700 €
Kapitał własny 184 328 €
Dane kontaktowe
E-mail slovtrip@slovtrip.sk
witryna internetowa http://www.slovtrip.sk
Telefon(y) kom. +421903710836, +421903236836
Nr(y) faksu 0255425850
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 142,050
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,484
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,484
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,484
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 128,977
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60,961
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,351
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,351
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,610
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 34,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68,016
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,377
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,639
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,589
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,589
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 142,050
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,935
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,621
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 68,643
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,643
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,367
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,115
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,403
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 7,403
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,712
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,611
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,611
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 42,523
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 972
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 606
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,004,314
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,007,429
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,995,036
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,279
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 114
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,997,521
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,866,470
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,103
D. Usług (účtová grupa 51) 68,956
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,026
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,459
4. Koszty społeczne (527, 528) 567
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 462
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,780
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,780
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,724
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,908
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 64,786
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,694
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,512
2. Pozostałe koszty (562A) 2,512
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,182
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,661
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,247
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,367
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387063 TIN: 2020321083 Numer VAT: SK2020321083
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVTRIP, Líščie Nivy 12, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08 23.07.1998
  Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 10.09.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alena Homolková 3 319 € (50%) Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
  Ing. Ľubomír Homolka 3 319 € (50%) Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   13.10.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Homolka Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.09.2010
   28.05.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   27.05.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   29.12.1994Nové obchodné meno:
   SLOVTRIP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Homolková Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alena Homolková Liščie Nivy 12 Bratislava 821 08