Utwórz fakturę

WALPER DRINKS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy WALPER DRINKS
PIN 31387128
TIN 2020334349
Numer VAT SK2020334349
Data utworzenia 23 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WALPER DRINKS
Hlučínska 1/11
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 858 €
Zysk -19 476 €
Kapitał 1 458 €
Kapitał własny 703 €
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 150,721
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,595
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,595
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,595
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 144,463
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67,700
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 169
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 67,531
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 52,267
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,019
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,019
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,537
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 29,711
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,496
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,779
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,717
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 663
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 663
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 150,721
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,774
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,937
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,937
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,476
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 169,495
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 168,994
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,128
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 150,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,169
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 685
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,012
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 47,858
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 47,858
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 47,858
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,171
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 40,264
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,525
D. Usług (účtová grupa 51) 12,001
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,039
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,410
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 496
4. Koszty społeczne (527, 528) 133
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 80
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 225
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 225
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,037
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,313
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -14,932
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 204
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 204
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -203
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,516
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,476
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • PIN :31387128 TIN: 2020334349 Numer VAT: SK2020334349
 • Zarejestrowana siedziba: WALPER DRINKS, Hlučínska 1/11, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Šulva Čerešňová 26/2645 Dunajská Lužná 900 42 26.02.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Milan Šulva 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.02.2016Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   27.02.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Šulva Hlučínska 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šulva Čerešňová 26/2645 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 26.02.2015
   31.12.2014Nové obchodné meno:
   WALPER DRINKS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlučínska 1/11 Bratislava 831 03
   23.01.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prevádzkovanie veľkoobchodnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ