Utwórz fakturę

F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT
PIN 31387209
TIN 2020324416
Numer VAT SK2020324416
Data utworzenia 20 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 114 373 €
Zysk 142 878 €
Kapitał 2 926 319 €
Kapitał własny 591 500 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.canil.it
Telefon(y) +421245523822, +421245523820, +421245523821, +421245641842, +421245641843
Nr(y) faksu 0245523822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,887,568
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,331,947
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,331,947
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 16,563
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,315,384
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,505,229
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,864
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,864
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,414,871
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,000,660
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000,660
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,539
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 390,672
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 88,494
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,127
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87,367
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 50,392
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 26,122
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 24,270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,887,568
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 734,378
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 66,388
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 66,388
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,818,695
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,278
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,306,861
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 398,274
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,705,135
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 142,878
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,153,190
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,130,512
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,106,783
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23,555
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 174
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,000,279
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 896,061
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 896,061
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 69,994
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 29,204
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,760
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,399
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,399
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,114,373
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,021,943
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,430
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,853,745
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,560,835
D. Usług (účtová grupa 51) 3,033,874
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 630,976
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 463,131
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 163,866
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,979
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 52,170
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 438,876
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 438,876
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -922
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 137,936
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 260,628
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,427,234
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 30
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 30
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56,893
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 52,705
2. Pozostałe koszty (562A) 52,705
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,180
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56,860
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 203,768
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 60,890
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 60,871
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 19
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 142,878
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387209 TIN: 2020324416 Numer VAT: SK2020324416
 • Zarejestrowana siedziba: F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Burian Sumbalova 1 Bratislava 841 04 01.02.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  F.LLI CANIL S.P.A 66 388 € (100%) 310 37 Bessica Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2012Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   22.06.2012Zrušené sidlo:
   Micherov Majer 71 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
   27.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Burian Sumbalova 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.02.2010
   26.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Franco Canil Via Monte Antelao 4 Bessica 310 30 Talianska republika Vznik funkcie: 12.10.2006
   24.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
   17.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Franco Canil Via Monte Antelao 4 Bessica 310 30 Talianska republika Vznik funkcie: 12.10.2006
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005 Skončenie funkcie: 12.10.2006
   16.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005
   20.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Pietro Enzo Marchiori Via S. Antonio 22 Cassola /VI/ 360 67 Taliansko Vznik funkcie: 13.12.2005
   19.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1997
   24.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1997
   23.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava
   19.09.2000Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.P.A Loria (TV), via Monte Antelao 8 310 37 Bessica Talianska republika
   18.09.2000Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   05.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   10.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   Adriana Farkašová Alexyho 3 Bratislava
   09.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava
   29.05.1997Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   28.05.1997Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   05.10.1995Nové obchodné meno:
   F.LLI CANIL INTERNATIONAL TRANSPORT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Micherov Majer 71 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
   Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   04.10.1995Zrušené obchodné meno:
   CANCHEM International Transport s.r.o. Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   CHEMAPOL SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   20.01.1995Nové obchodné meno:
   CANCHEM International Transport s.r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   Noví spoločníci:
   F.LLI CANIL S.R.L. Via Monte Antelao N.8 - Bessica di Loria Treviso Talianska republika
   CHEMAPOL SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Burian Račianska 2 Bratislava