Utwórz fakturę

C.K.H. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C.K.H.
PIN 31387292
TIN 2021043717
Numer VAT SK2021043717
Data utworzenia 25 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C.K.H.
Trnavská cesta 112
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 980 847 €
Zysk 7 550 €
Kapitał 409 410 €
Kapitał własny 55 009 €
Dane kontaktowe
E-mail gocka@timed.sk
Telefon(y) 0248209545
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 120,207
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 120,207
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,394
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,394
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,987
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 62,343
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,343
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,644
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,826
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,566
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,260
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 120,207
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,064
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3,320
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,550
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,143
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 527
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 527
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 75,301
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -5,038
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -5,038
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 78,353
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 941
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 561
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 484
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 315
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 315
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 980,085
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 980,847
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 980,085
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 762
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 970,165
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 878,245
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31
D. Usług (účtová grupa 51) 7,129
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 84,760
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 60,592
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,818
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,350
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,682
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 94,680
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 257
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 257
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -251
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,431
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387292 TIN: 2021043717 Numer VAT: SK2021043717
 • Zarejestrowana siedziba: C.K.H., Trnavská cesta 112, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 26.04.1996
  MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09 30.09.2004
  Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 24.09.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mária Kylianová 16 597 € (50%) Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
  MUDr. Ľubica Čadílková 16 597 € (50%) Grösslingova 11 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.09.2008
   23.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Richard Kylian Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.09.2008
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.04.1996
   Bc. Richard Kylian Sklenárova 38 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 24.09.2008
   13.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Greguš Belopotockého 3 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.01.1995
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.04.1996
   16.11.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Čadílková Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 30.09.2004
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   13.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 20.11.2000 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   10.12.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 20.11.2000 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   Július Greguš Belopotockého 3 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.01.1995
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.04.1996
   09.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava 811 05
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   14.12.2000Nové obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   13.12.2000Zrušené obchodné meno:
   CKH - vydavateľstvo Poľana, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   22.07.1999Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grősslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   21.07.1999Zrušené sidlo:
   Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   18.11.1998Nové obchodné meno:
   CKH - vydavateľstvo Poľana, s.r.o.
   17.11.1998Zrušené obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   výskum trhu
   poradenská činnosť oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   vydavateľská činnosť - vydávanie kníh, časopisov a iných neperiodických publikácií
   poradenstvo v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava 811 05
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   06.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava
   25.01.1995Nové obchodné meno:
   C.K.H., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Rudolf Hanták Súmračná 4 Bratislava 821 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Július Greguš Belopotockého 11 Bratislava