Utwórz fakturę

ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR
PIN 31387365
TIN 2020304374
Numer VAT SK2020304374
Data utworzenia 18 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 684 787 €
Zysk 89 364 €
Kapitał 961 916 €
Kapitał własny 511 417 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0268242493, 0268242205
Nr(y) faksu 0268242123
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 763,820
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 640,087
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 919
8. Podatek odroczony należności (481A) 919
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 384,851
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 330,303
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,472
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 299,831
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,548
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 254,317
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,653
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 251,664
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 123,733
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,372
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 120,361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 763,820
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 450,781
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,597
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 178,850
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 220,576
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -41,726
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,364
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 311,080
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 189,818
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 186,334
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,279
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,055
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,484
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 121,262
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 121,262
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,959
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,959
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,683,067
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,684,787
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,680,631
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,156
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,570,081
D. Usług (účtová grupa 51) 2,568,319
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 38
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,691
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 114,706
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 112,312
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,132
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 431
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 431
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8,266
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,435
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,110
O. Walutowe straty (563) 1,973
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,137
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 22
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 114,728
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,364
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24,873
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 491
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 89,364
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387365 TIN: 2020304374 Numer VAT: SK2020304374
 • Zarejestrowana siedziba: ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tibor Majzún Jadranská 76A/3386 Bratislava 4 841 01 13.09.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Multi Transport und Logistik Holding AG 165 970 € (100%) Fischamend 2401 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Multi Transport und Logistik Holding AG Airportstraße Fischamend 2401 Rakúska republika
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Multi Transport und Logistik Holding GmbH Airportstraße Fischamend 2401 Rakúska republika
   23.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Majzún Jadranská 76A/3386 Bratislava 4 841 01 Vznik funkcie: 13.09.2007
   22.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Stefan Krauter Jägerhausgasse 21 Mödling 2340 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : A. Bernoláka 694/5 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 18.01.1995
   12.05.2007Noví spoločníci:
   Multi Transport und Logistik Holding GmbH Airportstraße Fischamend 2401 Rakúska republika
   11.05.2007Zrušeny spoločníci:
   ABC European Air & Sea Cargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Flughafen Wien Wien - Flughafen 1300 Rakúska republika
   08.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Mag. Stefan Krauter Jägerhausgasse 21 Mödling 2340 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : A. Bernoláka 694/5 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 18.01.1995
   07.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Stefan Krauter A. Bernoláka 5 Chorvátsky Grob 900 25
   30.11.2000Noví spoločníci:
   ABC European Air & Sea Cargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Flughafen Wien Wien - Flughafen 1300 Rakúska republika
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Schwechat, Interna-tional Air Cargo Wien Rakúska republika
   02.10.2000Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   01.10.2000Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   09.10.1998Noví spoločníci:
   ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Schwechat, Interna-tional Air Cargo Wien Rakúska republika
   08.10.1998Zrušeny spoločníci:
   ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Schwechat, Interna-tional Air Cargo Wien Rakúska republika
   23.07.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.09.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.06.1995Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   18.01.1995Nové obchodné meno:
   ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   prevádzkovanie skladovej činnosti
   podieľanie sa na iných podnikoch rovnakého, alebo podobného druhu podnikania
   nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H. Schwechat, Interna-tional Air Cargo Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Stefan Krauter A. Bernoláka 5 Chorvátsky Grob 900 25