Utwórz fakturę

DELTA - LINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DELTA - LINE
PIN 31387471
TIN 2021081150
Numer VAT SK2021081150
Data utworzenia 30 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DELTA - LINE
Trnavská cesta 108
82104
Bratislava
Financial information
Zysk -718 €
Kapitał 1 876 €
Kapitał własny -893 018 €
Dane kontaktowe
E-mail nabytok@delta-line.eu
Telefon(y) 0244459723, 024561131, 4561131
Telefon(y) kom. +421903749173
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,876
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,876
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,075
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,075
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,075
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 801
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 60
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 741
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,876
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -893,736
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.II. Składki (412) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 0
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 0
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -899,657
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,831
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -902,488
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -718
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 892,683
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 450,038
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 924
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 449,114
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 380,091
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,896
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,896
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 20,772
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 354,853
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,570
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,554
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,929
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,929
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 718
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 718
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -718
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -718
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -718
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015