Utwórz fakturę

HANSEATIC Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Nazwa firmy HANSEATIC Slovakia
PIN 31387560
TIN 2020321215
Numer VAT SK2020321215
Data utworzenia 23 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HANSEATIC Slovakia
Sabinovská 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 279 692 €
Zysk 80 962 €
Kapitał 1 353 311 €
Kapitał własny 505 394 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0517711594, 0255648307, 0905570240
Telefon(y) kom. 0905570240
Nr(y) faksu 0255423014
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,825,942
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,640
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,640
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,440
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,200
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,669,479
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 140
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 140
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,432,242
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,347,774
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,754
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,266,020
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 84,468
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 237,097
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,115
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 230,982
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 130,823
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 130,823
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,825,942
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,625
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 270,360
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 270,360
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 80,962
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,466,288
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,515
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,515
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,446,515
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,277,989
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,656
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,269,333
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 120,610
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,591
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,231
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,237
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,857
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,258
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17,258
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,029
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,029
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,279,692
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 46,137
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,191,989
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,266
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,142,831
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 43,780
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,339
D. Usług (účtová grupa 51) 6,769,847
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 213,692
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 150,860
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,694
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,138
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 930
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,784
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,784
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,220
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,239
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 136,861
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 392,160
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,213
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,181
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,100
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 625
2. Pozostałe koszty (562A) 625
O. Walutowe straty (563) 19,098
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,377
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,887
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 119,974
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 39,012
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 39,012
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 80,962
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015
 • PIN :31387560 TIN: 2020321215 Numer VAT: SK2020321215
 • Zarejestrowana siedziba: HANSEATIC Slovakia, Sabinovská 8, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Turoň Praha 10 101 00 Česká republika 25.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Turoň 3 320 € (50%) Praha 10 101 00 Česká republika
  Ing. Miroslav Srogoň 3 320 € (50%) Oravská Lesná 029 57
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.12.2010Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Srogoň Brišovka 870 Oravská Lesná 029 57
   Ing. Pavol Turoň 28. pluku 10 Praha 10 101 00 Česká republika
   08.08.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Turoň Plzeňská 1435 Černošice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : 744 Jablonica Vznik funkcie: 25.04.1997
   11.05.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravy
   zasielateľstvo
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   HANSEATIC Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu, s výnimkou tovarov, na ktoré zákon vyžaduje osobitné povolenie - maloobchod a veľkoobchod
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ