Utwórz fakturę

HELBOR TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy HELBOR TRADING
PIN 31387926
TIN 2020327056
Numer VAT SK2020327056
Data utworzenia 23 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HELBOR TRADING
Jazdecká 2140/46
93101
Šamorín
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 640 €
Zysk 10 610 €
Kapitał 14 507 €
Kapitał własny -10 897 €
Dane kontaktowe
E-mail helbor@helbor.sk
Telefon(y) 0262411313, 0315527334, 0903265799
Telefon(y) kom. +421903265799, 0903265799, 0907254484
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,877
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,838
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,529
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 37
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,492
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,129
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,129
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,129
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,180
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 256
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,924
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 39
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,877
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,951
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,601
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,601
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,231
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,231
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,610
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,926
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 164
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 164
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,762
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 55
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,397
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,310
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 47,640
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 47,640
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,199
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,690
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,041
D. Usług (účtová grupa 51) 4,254
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 214
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,441
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,655
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 44
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -42
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,399
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,789
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,789
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,610
Date of updating data: 28.04.2016