Utwórz fakturę

INVESTA Centrum - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INVESTA Centrum
PIN 31387969
TIN 2020304495
Numer VAT SK2020304495
Data utworzenia 02 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INVESTA Centrum
Tobrucká 5
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 450 872 €
Zysk -91 967 €
Kapitał 495 434 €
Kapitał własny -13 003 €
Dane kontaktowe
E-mail tobrucka@pizzamizza.sk
witryna internetowa http://www.pizzamizza.sk
Telefon(y) +421252965034
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 466,230
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 311,150
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 261,359
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 179,026
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,333
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 49,791
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 16,597
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 33,194
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 154,029
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,732
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,025
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,707
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 133,505
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,812
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,812
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 24,553
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 81,140
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,792
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,624
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,168
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,051
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 170
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 881
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 466,230
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,030
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 24,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 24,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 380,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,357
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,357
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -299,360
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -299,360
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -91,967
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 450,924
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 88,718
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,958
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 85,760
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 358,871
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,959
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,959
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 294,817
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,999
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,232
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,164
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,335
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,335
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 276
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 364,233
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 450,872
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66,954
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 364,233
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,410
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 4,893
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,399
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,983
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 534,795
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 48,219
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 208,263
D. Usług (účtová grupa 51) 61,228
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 160,675
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 114,225
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,611
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,839
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,802
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,995
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,995
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,399
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,214
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -83,923
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 125,780
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,084
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,906
2. Pozostałe koszty (562A) 3,906
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,177
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,084
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -91,007
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -91,967
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31387969 TIN: 2020304495 Numer VAT: SK2020304495
 • Zarejestrowana siedziba: INVESTA Centrum, Tobrucká 5, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 20.05.2003
  Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 20.05.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martin Šétaffy 12 000 € (50%) Tobrucká 5 Bratislava 811 02
  Marek Kriška 12 000 € (50%) Tobrucká 5 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   15.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.12.2009
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   31.12.2009Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj materiálov, výrobkov a komponentov pre vykonávanie stavieb
   propagačná činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby)
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosti v oblasti nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   prekladištia nákladov, skladovanie stavebného a kusového materiálu
   Noví spoločníci:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.12.2009
   06.06.2008Nové predmety činnosti:
   donášková služba
   služby verejných nosičov a poslov
   výroba mlynských výrobkov
   28.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   22.01.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šétaffy Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   Marek Kriška Tobrucká 5 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.2003
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   31.01.2003Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 02.02.1995
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   INVESTA Centrum spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie montáže okien a dverí
   činnosť stavbyvedúceho - stavebný dozor
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   04.12.1997Zrušené obchodné meno:
   CENTRUM - REALITY spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   JUDr. Gabriela Buľubašová Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09
   29.07.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Boris Buľubaš Kúpeľná 10 Bratislava
   JUDr. Gabriela Buľubašová Kúpeľná 10 Bratislava
   28.07.1996Zrušeny spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   09.05.1996Noví spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   08.05.1996Zrušeny spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   05.12.1995Nové obchodné meno:
   CENTRUM - REALITY spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
   04.12.1995Zrušené obchodné meno:
   HIT - okná spol. s r.o.
   06.06.1995Noví spoločníci:
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   05.06.1995Zrušeny spoločníci:
   HELIOS - PLAST s.r.o. pošt. schránka 16 Turnov-Vesecko Česká republika
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   HIT - okná spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových okien, dverí, fasád, zimných záhrad a ostatných stavebných prvkov vyrobených z PVC, hliníka, dreva, textílií
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie, predaja a služieb
   Noví spoločníci:
   HELIOS - PLAST s.r.o. pošt. schránka 16 Turnov-Vesecko Česká republika
   INVESTA s.r.o. Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tomáš Pažout Příšovice 143 Svijany 463 46 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šétaffy Liptovská 21 Bratislava 821 09
   Tatiana Šétaffyová Liptovská 21 Bratislava 821 09