Utwórz fakturę

TOXLAB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TOXLAB
Stan W likwidacji
PIN 31387985
TIN 2020922299
Data utworzenia 31 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TOXLAB
c/o VÚRUP, Vlčie hrdlo
82417
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,050
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,050
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,050
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,050
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,050
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,833
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,988
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,485
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -497
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -155
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -155
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,217
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,217
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,217
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4260264.tif
Date of updating data: 25.06.2015