Utwórz fakturę

RISK CONSULT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy RISK CONSULT
PIN 31388248
TIN 2020354160
Numer VAT SK2020354160
Data utworzenia 03 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RISK CONSULT
Račianska 72
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 157 349 €
Zysk 21 187 €
Kapitał 104 947 €
Kapitał własny 69 759 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244460583
Nr(y) faksu 0244460583
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 110,675
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 110,088
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 105,670
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 86,961
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,961
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 18,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 709
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,418
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,155
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,263
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 587
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 587
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 110,675
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,146
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,253
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,253
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 50,403
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 51,405
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,002
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,187
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,529
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 455
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 455
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,804
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 506
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 506
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,203
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 229
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,628
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,238
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,270
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,270
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 157,349
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 157,349
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 157,349
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,471
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,436
D. Usług (účtová grupa 51) 47,737
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 73,349
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,711
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,922
4. Koszty społeczne (527, 528) 716
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 921
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 27,878
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 102,176
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 161
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 161
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -160
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,718
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,531
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,531
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,187
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015