Utwórz fakturę

PARTNER - vetagro - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PARTNER - vetagro
PIN 31388370
TIN 2020321105
Numer VAT SK2020321105
Data utworzenia 08 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PARTNER - vetagro
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 441 711 €
Zysk 6 687 €
Kapitał 1 575 969 €
Kapitał własny 377 859 €
Dane kontaktowe
E-mail vetagro@vetagro.sk
Telefon(y) 0255422334, 0255571355
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,420,906
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 124,720
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 124,564
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,958
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 19,284
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 93,947
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,339
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 156
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 156
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,288,736
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 465,402
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 303
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 464,676
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 423
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,551
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,551
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 813,777
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 813,777
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 813,777
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,006
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 680
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,326
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,450
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,450
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,420,906
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 384,546
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,641
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 368,914
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 368,914
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,687
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,034,802
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,838
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,838
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 956,063
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 316,101
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 316,101
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 556,185
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 40,893
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,407
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,658
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,819
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,437
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,098
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,339
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,464
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,558
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 940
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,419,681
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,441,711
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,412,990
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,691
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,330
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,425,901
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,913,273
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,420
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -238
D. Usług (účtová grupa 51) 185,937
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 237,624
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 176,635
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 58,100
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,889
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,425
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,151
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,151
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 63
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,246
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,810
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 293,289
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 11
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 11
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,280
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,127
2. Pozostałe koszty (562A) 3,127
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,153
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,258
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,552
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,865
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 984
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388370 TIN: 2020321105 Numer VAT: SK2020321105
 • Zarejestrowana siedziba: PARTNER - vetagro, Cesta na Senec 2/A, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27 08.02.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marian Uhrík 3 652 € (55%) Bernolákovo 900 27
  Ing. Peter Uhrík 1 992 € (30%) Bratislava 821 04
  Ing. Jozef Nociar 996 € (15%) Šaľa 927 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.09.2011Nové sidlo:
   Cesta na Senec 2/A Bratislava 821 04
   21.09.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   01.07.2010Noví spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27
   Ing. Peter Uhrík Na Križovatkách 16210/37 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 1653/4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   30.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27
   Ing. Peter Uhrík Poštová 38 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   02.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Nociar 8.mája 13 Šaľa 927 01
   Ing. Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27
   01.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   01.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Uhrík Poštová 38 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Uhrík Lekárenská 4 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.02.1995
   31.03.2004Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   30.11.1998Noví spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   05.02.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov
   09.04.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v Slovenskej republike
   08.02.1995Nové obchodné meno:
   PARTNER - vetagro spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ľuboš Mihál Muškátova 18 Pezinok
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Uhrík Poštová 38 Bernolákovo