Utwórz fakturę

Veselský - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Veselský
PIN 31388418
TIN 2020304627
Numer VAT SK2020304627
Data utworzenia 30 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Veselský
Levárska 9
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 171 581 €
Zysk 36 895 €
Kapitał 699 432 €
Kapitał własny 389 672 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 729,778
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 494,350
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 97,019
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,699
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 93,320
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 397,331
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 397,331
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 232,712
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 42,960
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 38
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 42,922
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 174,993
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 169,319
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,319
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,674
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,759
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,079
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,680
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,716
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,716
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 729,778
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 426,566
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 401,647
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 401,647
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,616
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,616
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,592
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,695
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -44,287
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,895
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 303,196
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,563
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,563
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 290,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 184,271
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,271
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 96,399
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,850
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,668
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,018
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -53
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 770
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 770
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,710
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 16
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 16
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,170,168
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,171,581
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,090,701
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 79,467
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,413
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,106,409
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,816,606
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,025
D. Usług (účtová grupa 51) 145,156
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,365
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,791
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,356
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,218
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,310
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,168
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,168
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 11,470
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,309
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,172
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 166,381
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,927
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,582
2. Pozostałe koszty (562A) 1,582
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,345
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,924
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,248
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,353
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,353
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 36,895
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388418 TIN: 2020304627 Numer VAT: SK2020304627
 • Zarejestrowana siedziba: Veselský, Levárska 9, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava 30.01.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Veselský 401 647 € (100%) Levárska 9 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.02.2005Nové sidlo:
   Levárska 9 Bratislava 841 04
   11.02.2005Zrušené sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   10.12.1996Noví spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   09.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   Veselský spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Veselský Levárska 9 Bratislava