Utwórz fakturę

BEG SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEG SLOVAKIA
PIN 31388442
TIN 2020337770
Numer VAT SK2020337770
Data utworzenia 23 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEG SLOVAKIA
Klenová 3056/20
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 171 430 €
Zysk -3 456 €
Kapitał 60 763 €
Kapitał własny -43 344 €
Dane kontaktowe
E-mail beg-slovakia@chello.sk
witryna internetowa http://www.beg-regaly.sk
Telefon(y) +421264531266, +421264531265, +421264531264
Telefon(y) kom. +421902715477, +421904896612, +421904622076
Nr(y) faksu 0264531266, 0264531264
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,435
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 675
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 675
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 675
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,679
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 502
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 502
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,407
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,407
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,407
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,770
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,060
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,710
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,081
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,081
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,435
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -46,800
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -50,646
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 154,383
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -205,029
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,456
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,235
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,045
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,045
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 71,190
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,613
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,613
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 55,869
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,285
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,458
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,965
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 179,316
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 171,430
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 139,968
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 39,348
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -7,886
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 173,350
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 71,524
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,321
D. Usług (účtová grupa 51) 34,392
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,823
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 35,427
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,470
4. Koszty społeczne (527, 528) 926
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 789
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,025
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,025
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,379
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,097
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,920
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 60,079
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 274
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 274
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -274
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,194
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,262
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,262
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,456
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388442 TIN: 2020337770 Numer VAT: SK2020337770
 • Zarejestrowana siedziba: BEG SLOVAKIA, Klenová 3056/20, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01 08.02.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Adam Motyčka 3 983 € (60%) Bratislava 831 01
  Jozef Motyčka 1 328 € (20%) Bratislava 831 01
  Anna Motyčková 1 328 € (20%) Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.11.2006Noví spoločníci:
   Anna Motyčková Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   08.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   08.02.2006Nové sidlo:
   Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 3056/20 Bratislava 831 01
   07.02.2006Zrušené sidlo:
   Klenová 6 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Václav Motyčka ml. Matúškova 27 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   16.02.2001Noví spoločníci:
   Adam Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Jozef Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Václav Motyčka ml. Matúškova 27 Bratislava 831 01
   15.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   31.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   30.07.2000Zrušeny spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   08.06.1999Noví spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   07.06.1999Zrušeny spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ronald Vaughan Stockhovengasse 18 1130 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   BEG SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klenová 6 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   BETRIEBSEINRICHTUNGEN Gesellschaft m.b.H. Heiligenstädter Str. 161 1190 Wien Rakúsko
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01
   Ronald Vaughan Stockhovengasse 18 1130 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Václav Motyčka Klenová 6 Bratislava 831 01