Utwórz fakturę

INBECO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INBECO
PIN 31388493
TIN 2020337759
Numer VAT SK2020337759
Data utworzenia 16 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INBECO
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 275 357 €
Zysk -19 833 €
Kapitał 342 037 €
Kapitał własny -100 761 €
Dane kontaktowe
E-mail inbeco@aol.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 391,171
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 391,171
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 72,026
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 72,026
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 114,979
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,109
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,109
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,475
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,395
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 204,166
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 195,915
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,251
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 391,171
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -120,594
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,056
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,056
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -108,456
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -108,456
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,833
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 511,765
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 321
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 321
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 511,444
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 307,690
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 307,690
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,302
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 486
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 996
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 197,970
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 274,584
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 275,357
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 274,584
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 773
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 280,328
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 201,586
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,758
D. Usług (účtová grupa 51) 34,211
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 42,763
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,475
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,188
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,100
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,971
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,802
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,925
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,864
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 11,864
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,059
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,902
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,873
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,833
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388493 TIN: 2020337759 Numer VAT: SK2020337759
 • Zarejestrowana siedziba: INBECO, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 16.01.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alexander Széher 6 639 € (100%) Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   15.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   22.12.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   21.12.2005Zrušené sidlo:
   Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Széher Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava Vznik funkcie: 16.01.1995
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   06.03.2001Nové sidlo:
   Alžbety Gwerkovej 7 Bratislava 851 04
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   03.01.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   02.01.2000Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   16.01.1995Nové obchodné meno:
   INBECO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 832 58
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s priemyselným tovarom
   veľkoobchod s priemyselným tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava
   Karlheinz Jäger Wilhelm Str. 53 Hattingen 455 27 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Széher Gwerkovej 7 Bratislava