Utwórz fakturę

Roseco - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Roseco
PIN 31388515
TIN 2020321160
Numer VAT SK2020321160
Data utworzenia 07 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Roseco
Gorkého 12
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 837 €
Zysk -5 787 €
Kapitał 97 294 €
Kapitał własny 20 021 €
Dane kontaktowe
E-mail info@roseco.eu
Telefon(y) 0220863086
Date of updating data: 23.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 67,452
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 64,674
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,674
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 55,250
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,411
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,013
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,379
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 176
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,203
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 966
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,237
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 399
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 291
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 108
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 67,452
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,549
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 166
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,834
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,834
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,787
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,903
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 52,903
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,717
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,717
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,186
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,000
Date of updating data: 23.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,320
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,837
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,320
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,517
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,580
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,406
D. Usług (účtová grupa 51) 3,527
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 489
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,075
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,075
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,901
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,743
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,613
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,827
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,787
Date of updating data: 23.11.2016
Date of updating data: 23.11.2016