Utwórz fakturę

TATRAAUDIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TATRAAUDIT
PIN 31388574
TIN 2020354446
Numer VAT SK2020354446
Data utworzenia 13 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRAAUDIT
Šintavská 26
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 886 €
Zysk 4 748 €
Dane kontaktowe
E-mail tatraaudit@tatraaudit.sk
Telefon(y) 0905465578, 0262528187
Telefon(y) kom. 0905465578
Nr(y) faksu 0262528189
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,406
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,513
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,513
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,082
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 431
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,856
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,690
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,423
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,423
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 267
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,166
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,981
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,185
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 37
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,406
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,169
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 675
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 675
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,107
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,107
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,748
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,237
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 740
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 740
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,274
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,274
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,379
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,827
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,886
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,886
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,886
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,572
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,829
D. Usług (účtová grupa 51) 5,088
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,452
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,452
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,314
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,969
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 186
O. Walutowe straty (563) 94
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -186
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,128
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,380
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,380
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388574 TIN: 2020354446 Numer VAT: SK2020354446
 • Zarejestrowana siedziba: TATRAAUDIT, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Doc.Ing. Ján Mázik, CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 13.02.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Doc.Ing. Ján Mázik, CSc. 6 639 € (100%) Beňadická 1 Bratislava 851 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb- obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.12.2005Zrušeny predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 13.02.1995
   29.04.2004Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 13.02.1995
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 13.02.1995
   28.04.2004Zrušené sidlo:
   UPB Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   TATRAAUDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   UPB Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   lektorská činnosť na kurzoch účtovníctva
   organizovanie kurzov, školení, seminárov
   audítorská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc.Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06