Utwórz fakturę

TATRAAUDIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy TATRAAUDIT
PIN 31388574
TIN 2020354446
Numer VAT SK2020354446
Data utworzenia 13 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TATRAAUDIT
Šintavská 26
85105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 680 €
Zysk 4 955 €
Dane kontaktowe
E-mail tatraaudit@tatraaudit.sk
Telefon(y) 0905465578, 0262528187
Telefon(y) kom. 0905465578
Nr(y) faksu 0262528189
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,653
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,486
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,486
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,055
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 431
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,152
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,457
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 400
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 400
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,057
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,695
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,051
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,644
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,653
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,124
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 675
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 675
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,855
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,855
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,955
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,529
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 740
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 740
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,772
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,475
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,475
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,715
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 582
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 17
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,567
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,680
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,567
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,007
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,337
D. Usług (účtová grupa 51) 5,037
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,027
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,027
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 571
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,673
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,193
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 188
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 177
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 177
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 191
O. Walutowe straty (563) 90
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 101
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,670
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,715
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,715
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,955
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017
 • PIN :31388574 TIN: 2020354446 Numer VAT: SK2020354446
 • Zarejestrowana siedziba: TATRAAUDIT, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zuzana Klimentová, CSc. Bratislava 851 02 05.09.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zuzana Klimentová, CSc. 5 890 € (88.7%) Bratislava 851 02
  TATRAAUDIT - Delta s.r.o. 750 € (11.3%) Bratislava 851 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.12.2016Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   TATRAAUDIT - Delta s.r.o. Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 05.09.2016
   31.12.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb- obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.04.2004Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   TATRAAUDIT s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   lektorská činnosť na kurzoch účtovníctva
   organizovanie kurzov, školení, seminárov