Utwórz fakturę

BOONG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BOONG
PIN 31388612
TIN 2020330158
Numer VAT SK2020330158
Data utworzenia 30 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BOONG
Martinčekova 6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 172 620 €
Zysk 3 589 €
Kapitał 305 156 €
Kapitał własny 21 502 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243414092
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 377,064
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 376,683
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 313,074
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 313,074
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 55,216
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 12,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,216
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 43,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 988
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 199
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 789
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,405
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,576
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,829
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 381
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 381
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 377,064
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,091
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,198
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,198
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,589
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 351,973
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 454
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 454
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 65,268
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 286,105
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,242
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,242
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 273,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 207
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 65
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,591
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 146
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 146
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 172,621
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 172,620
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 172,620
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,561
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 127,236
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,496
D. Usług (účtová grupa 51) 25,472
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,562
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,186
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,162
4. Koszty społeczne (527, 528) 214
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 783
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,059
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,416
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,456
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 736
2. Pozostałe koszty (562A) 736
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 720
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,455
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,604
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,015
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,015
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388612 TIN: 2020330158 Numer VAT: SK2020330158
 • Zarejestrowana siedziba: BOONG, Martinčekova 6, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 styczeń 1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Nguyen Minh Keng, CSc. 3 320 € (50%) Syslia 44 Bratislava 821 05
  Ing. Nguyen Van Trinh 3 320 € (50%) Syslia 44 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.06.2013Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh trvalý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   07.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   10.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   09.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   15.03.2000Nové sidlo:
   Martinčekova 6 Bratislava 821 09
   14.03.2000Zrušené sidlo:
   Krajinská 85 Bratislava 821 06
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Syslia 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Osvetová 16 Bratislava 821 05
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   12.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nguyen Minh Keng , CSc. Osvetová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Nguyen Van Trinh Osvetová 16 Bratislava 821 05
   11.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   30.01.1995Nové obchodné meno:
   BOONG, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 85 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. NGUYEN MINH KENG , CSc. Krajinská 85 Bratislava
   Ing. NGUYEN VAN TRINH Krajinská 85 Bratislava