Utwórz fakturę

MPL TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MPL TRADING
PIN 31388639
TIN 2020321127
Numer VAT SK2020321127
Data utworzenia 07 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MPL TRADING
Galvániho 8
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 370 964 €
Zysk 5 925 €
Kapitał 14 769 583 €
Kapitał własny 61 756 €
Dane kontaktowe
E-mail trading@mpl.sk
witryna internetowa http://www.mpl.sk
Telefon(y) +421850111675
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,385,091
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,062,552
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,062,552
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,015,574
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 754,667
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 225,327
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 544
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 66,440
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,184,332
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,128,495
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,128,495
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 260,123
8. Podatek odroczony należności (481A) 260,123
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,281,923
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,053,909
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,053,909
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 214,400
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,614
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 513,791
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,238
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 493,553
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 138,207
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,530
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 126,677
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,385,091
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,679
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 690
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 54,425
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 54,425
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,925
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,309,048
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,192,965
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,131,851
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,521
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,610
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 54,983
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,069,270
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,640,546
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,640,546
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 51,065
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 32,185
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 345,474
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 46,813
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 46,813
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,364
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,531
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,370,964
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,965,141
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 466,797
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 861,760
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,266
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,268,186
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 23,793,945
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 409,605
D. Usług (účtová grupa 51) 2,525,625
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,059,512
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 745,480
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 260,001
4. Koszty społeczne (527, 528) 54,031
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 48,159
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 257,417
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 257,417
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 856,212
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 53,991
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 263,720
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 102,778
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,702,763
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27,380
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,417
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,417
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 24,963
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 90,433
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,056
2. Pozostałe koszty (562A) 2,056
O. Walutowe straty (563) 25,646
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62,731
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -63,053
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 39,725
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 33,800
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 221,164
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -187,364
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388639 TIN: 2020321127 Numer VAT: SK2020321127
 • Zarejestrowana siedziba: MPL TRADING, Galvániho 8, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava 07.02.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Piskla 6 639 € (100%) Nobelovo nám. 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.11.2008Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   prenájom hnuteľných vecí
   výroba jednoduchých drevárských výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   27.03.2008Nové sidlo:
   Galvániho 8 Bratislava 821 04
   26.03.2008Zrušené sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   28.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 07.02.1995
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   06.08.2002Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   05.08.2002Zrušené sidlo:
   Klincova 12 Bratislava 821 08
   04.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   MPL TRADING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincova 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti vrátane sprostredkovania
   marketing
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava