Utwórz fakturę

PATRIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Nazwa firmy PATRIA
PIN 31388701
TIN 2020304594
Numer VAT SK2020304594
Data utworzenia 13 February 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PATRIA
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 742 243 €
Zysk -57 475 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255645528, +421255572879, +421255562864, +421255423289
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,826
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,630
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,630
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,630
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,699
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,188
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,188
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,489
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,414
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,414
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,022
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 82
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 940
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,497
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,497
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,826
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,413
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 166,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 166,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -106,112
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -106,112
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,475
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,413
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,428
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,428
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,985
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,869
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,869
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,373
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,013
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,730
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 742,216
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 742,243
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 527,378
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 214,838
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 796,803
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 493,976
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,957
D. Usług (účtová grupa 51) 193,551
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 94,839
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,914
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,574
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,351
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,910
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,570
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -54,560
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,732
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 639
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 637
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 674
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 80
2. Pozostałe koszty (562A) 80
O. Walutowe straty (563) 30
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 564
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -54,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -57,475
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016