Utwórz fakturę

UNIQA Real - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.10.2016
Basic information
Nazwa firmy UNIQA Real
PIN 31388710
TIN 2020818954
Numer VAT SK2020818954
Data utworzenia 13 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIQA Real
Lazaretská 15
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 294 790 €
Zysk 14 559 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259420000
Date of updating data: 07.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,647,026
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,404,083
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,404,083
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 345,312
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,058,068
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 703
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 240,300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,644
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,326
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,326
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 318
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 236,656
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 236,656
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,643
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,643
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,647,026
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,564
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 880,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -365,298
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -365,298
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,559
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,110,462
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 956,327
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 863,521
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 92,806
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 132,645
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,208
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,145
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,063
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 86,352
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,085
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 21,490
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 21,490
Date of updating data: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 294,790
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 294,790
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 294,790
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,899
D. Usług (účtová grupa 51) 85,608
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,251
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 142,491
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 142,491
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,549
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 41,891
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 209,182
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,242
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,070
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 11,070
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 172
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,219
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 30,672
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,113
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,089
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -976
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,559
Date of updating data: 07.10.2016
Date of updating data: 07.10.2016
 • PIN :31388710 TIN: 2020818954 Numer VAT: SK2020818954
 • Zarejestrowana siedziba: UNIQA Real, Lazaretská 15, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Branislav Ondrovič Pri Šajbách 14/A Bratislava 831 06 01.11.2006
  Mag. Ernst Kirisits Liebhartstalstraße Haus D 33 Viedeň 1160 Rakúska republika 14.09.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  UNIQA Real Estate GmbH 6 639 € (100%) Viedeň 1029 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Mag. Ernst Kirisits Liebhartstalstraße Haus D 33 Viedeň 1160 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.09.2016
   29.07.2015Noví spoločníci:
   UNIQA Real Estate GmbH Untere Donaustrasse 21 Viedeň 1029 Rakúsko
   09.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Heinrich Prinz Reuß Wegelergasse 6/2 Viedeň 1180 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.08.2014
   03.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Ondrovič Pri Šajbách 14/A Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.11.2006
   30.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.2000Nové obchodné meno:
   UNIQA Real, spol. s r.o.
   11.12.1996Nové sidlo:
   Lazaretská 15 Bratislava 811 08
   13.02.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností-realitná kancelária
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovanie v oblasti služieb