Utwórz fakturę

Jeseň DPZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.03.2016
Basic information
Nazwa firmy Jeseň DPZ
Stan Zniszczono
PIN 31388736
Data utworzenia 13 February 1995
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Jeseň DPZ
Vajnorská 40
83263
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 170 €
Zysk -1 855 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244450015
Date of updating data: 09.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 127
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 127
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 127
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 30
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 97
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 127
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,800
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,047
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,047
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -69,975
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -69,975
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,855
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,927
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 45,927
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,575
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 485
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,839
Date of updating data: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,170
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,170
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,170
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,324
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13
D. Usług (účtová grupa 51) 1,640
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 671
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 560
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 111
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,154
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -483
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 221
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 221
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -221
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,375
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,855
Date of updating data: 09.03.2016
Files
4266278.tif
Date of updating data: 09.03.2016
 • PIN :31388736
 • Zarejestrowana siedziba: Jeseň DPZ, Vajnorská 40, 83263, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Jeseň DPZ " v likvidácii "
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   08.07.2015Nové obchodné meno:
   Jeseň DPZ " v likvidácii "
   20.04.2004Nové sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   13.02.1995Nová právna forma:
   Družstvo