Utwórz fakturę

JL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JL
PIN 31388752
TIN 2020330169
Numer VAT SK2020330169
Data utworzenia 02 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JL
Dvojkrížna 5
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 570 135 €
Zysk 31 761 €
Kapitał 3 612 169 €
Kapitał własny 1 873 459 €
Dane kontaktowe
E-mail jlsekretariat@jl.sk
witryna internetowa http://www.bnp.sk;http://www.jl.sk
Telefon(y) +421240204105, +421240204104, +421240204108, +421240204119, +421240204112, +421240204109, +421240204106, +421240204111, +421240204107, +421240204102, +421240204110, +421240204123, +421240204103, +421240204120, +421240204125, +421240201526, +421240204117, +42124020152
Nr(y) faksu 0240204115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,302,415
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,747,046
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,486,216
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 420,221
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 998,065
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 67,930
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 260,830
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 260,830
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,548,953
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 693,783
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 693,783
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 821,909
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 799,947
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 799,947
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,962
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,261
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,480
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,781
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,416
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,887
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 529
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,302,415
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,719,203
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 34,386
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -200,322
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -200,322
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,846,074
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,846,074
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,761
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,583,212
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 141,529
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 111,133
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,638
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 28,758
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,301,700
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 750,495
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 750,495
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 31,978
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 421,037
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,999
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,894
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,746
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,551
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,878
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,989
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,889
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 114,105
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,564,209
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,570,135
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,462,340
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 101,869
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -32,852
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,592
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,186
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,525,716
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,117,308
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 221,576
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -5,270
D. Usług (účtová grupa 51) 352,206
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 518,770
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 367,332
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 133,354
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,084
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,056
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 163,322
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 163,322
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,455
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 87,826
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,467
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 44,419
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 845,537
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,317
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 32,860
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 32,860
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 453
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 453
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,259
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,698
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,188
2. Pozostałe koszty (562A) 12,510
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,557
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 10,058
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 54,477
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,716
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 27,345
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,629
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 31,761
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388752 TIN: 2020330169 Numer VAT: SK2020330169
 • Zarejestrowana siedziba: JL, Dvojkrížna 5, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava 02.02.1995
  Ľubica Lelkesová Madachová 16 Bratislava 821 06 07.08.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ladislav Lelkes 6 640 € (100%) Madáchova 16 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Lelkesová Madachová 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2012
   18.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Gabriela Lelkešová Spoločný zástupca Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Eva Lelkes Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Kristína Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Juliana Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.06.2009
   23.02.2012Noví spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   22.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   31.07.2009Noví spoločníci:
   Eva Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Spoločný zástupca Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Kristína Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Juliana Lelkešová Madáchova 9097/13 Bratislava 821 06
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Lelkešová Jonatánová 12087/16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.06.2009
   30.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   19.07.2006Nové predmety činnosti:
   montáž technologických zariadení pri realizácii lakovacích kabín
   obstarávateľská činnosť spojená s dodávkou lakovacích kabín
   02.06.2003Nové sidlo:
   Dvojkrížna 5 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1995
   01.06.2003Zrušené sidlo:
   Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   07.04.1999Nové predmety činnosti:
   predaj lakov a pomocného materiálu pre lakovne a karosárske dielne /formou maloobchodu a veľkoobchodu/
   predaj a kúpa nových a použitých motorových vozidiel
   predaj náhradných dielcov na motorové vozidlá
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti záručných a pozáručných služieb pre motorové vozidlá
   poradenstvo v oblasti autoopravárenstva
   oprava motorových vozidiel a oprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   02.02.1995Nové obchodné meno:
   JL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lelkes Madáchova 13 Bratislava
   Ladislav Lelkes Madáchova 16 Bratislava