Utwórz fakturę

ALERGOCENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ALERGOCENTRUM
Stan Zniszczono
PIN 31388761
TIN 2020882171
Data utworzenia 01 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALERGOCENTRUM
Sečovská 3
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 103 000 €
Zysk 37 812 €
Kapitał 58 551 €
Kapitał własny 8 068 €
Dane kontaktowe
E-mail alergocentrum@centrum.sk
Telefon(y) 0243338567
Telefon(y) kom. +421911466560, +421911466561
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 49,425
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,409
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -2
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -2
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -2
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,411
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 179
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,232
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 49,425
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,003
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,623
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,403
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,403
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 37,812
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,422
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,422
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 69
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,353
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 103,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,773
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 230
D. Usług (účtová grupa 51) 7,079
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 50,282
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 45,227
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,309
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 63
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -62
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 45,165
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,353
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,353
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 37,812
Date of updating data: 13.06.2016
 • PIN :31388761 TIN: 2020882171
 • Zarejestrowana siedziba: ALERGOCENTRUM, Sečovská 3, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 February 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ALERGOCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Sečovská 3 Bratislava 821 02
   04.09.2015Nové obchodné meno:
   ALERGOCENTRUM, spol. s r.o. v likvidácii
   12.05.2004Nové sidlo:
   Sečovská 3 Bratislava 821 02
   01.02.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným