Utwórz fakturę

Šancová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Šancová
PIN 31388833
TIN 2020304715
Data utworzenia 07 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Šancová
Malý trh 2/A
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 837 €
Zysk 11 292 €
Kapitał własny 113 781 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 197,821
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 197,821
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 174,644
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 40,576
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,576
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 134,068
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 8,814
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 8,814
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,363
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,678
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,685
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 197,821
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,187
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 50,787
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 50,787
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,626
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,962
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,962
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 56,520
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 59,019
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,499
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,292
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,154
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,154
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,618
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,618
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 536
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 59,480
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 59,480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,445
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,837
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,445
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,392
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,599
D. Usług (účtová grupa 51) 1,599
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,238
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 846
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,708
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,708
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,708
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 118
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 118
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,590
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,828
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 536
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 536
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388833 TIN: 2020304715
 • Zarejestrowana siedziba: Šancová, Malý trh 2/A, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Hladký Lidická 14 Bratislava 821 04 12.02.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED 50 787 € (100%) Limassol Cyprus
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hladký Lidická 14 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 12.02.2009
   02.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Huňor Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2007
   12.08.2008Nové sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 08
   11.08.2008Zrušené sidlo:
   Šulekova 2 Bratislava 811 06
   12.07.2007Noví spoločníci:
   PRO PARTNERS HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Damonos 40 Limassol Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Huňor Karpatské námestie 7775/27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2007
   11.07.2007Zrušeny spoločníci:
   KAZDAN LTD. Road Town, P. O. BOX 146 Tortola Britské Panenské ostrovy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Király Bakošova 44 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 07.05.2004
   10.05.2007Nové sidlo:
   Šulekova 2 Bratislava 811 06
   09.05.2007Zrušené sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   05.10.2004Nové obchodné meno:
   Šancová, s. r.o.
   04.10.2004Zrušené obchodné meno:
   Šancová, s r.o.
   03.07.2004Nové obchodné meno:
   Šancová, s r.o.
   Noví spoločníci:
   KAZDAN LTD. Road Town, P. O. BOX 146 Tortola Britské Panenské ostrovy
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Király Bakošova 44 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 07.05.2004
   02.07.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVOSIVO - EXTRA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Severná 3594/14 Michalovce 071 01
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Moskovská 8 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   04.11.2003Nové predmety činnosti:
   výroba, spracovanie a uvádzanie do obehu osív a sadív poľnohospodárskych plodín
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Severná 3594/14 Michalovce 071 01
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Moskovská 8 Bratislava 811 08
   03.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a následný predaj osív, obilnín, olejnín, strukovín, krmovín, okopanín vrátane zemiakového sadiva, zelenín a viničových štepov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Sološnícka 39 Bratislava 841 05
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ľudovídt Matiáš Damborského 4 Bratislava 841 01
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Toryská 38 Bratislava 821 07
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Malá Okružná 905/44 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   14.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   Ing. Augustín Grman , CSc. Pustá 5 Bratislava 841 02
   30.01.1996Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj chemických prípravkov na ochranu rastlín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Sološnícka 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ľudovídt Matiáš Damborského 4 Bratislava 841 01
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Toryská 38 Bratislava 821 07
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Malá Okružná 905/44 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   29.01.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 812 74
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Sološnícka 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ľudovídt Matiáš Damborského 4 Bratislava 841 01
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Toryská 38 Bratislava 821 07
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Malá Okružná 905/44 Partizánske 958 01
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   SLOVOSIVO - EXTRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 812 74
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť colných deklarantov
   výroba a následný predaj osív, obilnín, olejnín, strukovín, krmovín, okopanín vrátane zemiakového sadiva, zelenín a viničových štepov
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Encingerová Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Ing. Ľudmila Foltínová Sološnícka 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Hefka Farebná 26 Bratislava 821 05
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05
   Ľudovídt Matiáš Damborského 4 Bratislava 841 01
   Ing. Anna Mirdová Varínska 5 Bratislava 821 05
   Mária Mizeráková Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Mária Nízka Hálova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Adrián Pajunk Toryská 38 Bratislava 821 07
   JUDr. Rudolf Stejskal Jasovská 7 Bratislava 851 07
   Ing. Elena Šimeková Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   JUDr. Eduard Šmelko Húščanova 1 Bratislava 841 01
   Alena Zeljkovičová Malá Okružná 905/44 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Chynoradský Nový Dvor 1064 Sládkovičovo 925 21
   Ing. Ľudovít Kocián Mierová 16 Bratislava 821 05