Utwórz fakturę

TITAN PRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy TITAN PRESS
Stan Zniszczono
PIN 31388957
TIN 2020304726
Numer VAT SK2020304726
Data utworzenia 07 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TITAN PRESS
Narcisová 6
04011
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 505 €
Zysk -129 261 €
Kapitał 632 299 €
Kapitał własny 278 047 €
Dane kontaktowe
E-mail titan@titan.sk
Telefon(y) 0253414421, 0556256544
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 95,486
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 95,486
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 401,947
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 256,990
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,614
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 497,433
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 148,787
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 671,835
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 248
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -400,674
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -129,261
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 348,646
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 8,860
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 339,786
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 311,826
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,000
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 11,505
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 11,505
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 139,736
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 316
C. Usług (účtová grupa 51) 12,210
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 75
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 126,936
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -128,231
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,021
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 71
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -70
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -128,301
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -129,261
Date of updating data: 06.07.2016
Date of updating data: 06.07.2016
 • PIN :31388957 TIN: 2020304726 Numer VAT: SK2020304726
 • Zarejestrowana siedziba: TITAN PRESS, Narcisová 6, 04011, Košice
 • Data utworzenia: 07 February 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2016Zrušené obchodné meno:
   TITAN PRESS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Narcisová 6 Košice 040 11
   22.11.2014Nové sidlo:
   Narcisová 6 Košice 040 11
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   TITAN PRESS, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným