Utwórz fakturę

R.M.P. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy R.M.P.
PIN 31388981
TIN 2020304704
Numer VAT SK2020304704
Data utworzenia 07 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba R.M.P.
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 88 312 €
Zysk -34 469 €
Kapitał 300 166 €
Kapitał własny -350 397 €
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 273,916
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 174,145
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 174,145
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 154,006
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,139
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 99,771
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 90,431
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 90,431
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,192
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,322
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,322
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 870
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,148
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 605
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,543
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 273,916
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -384,866
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -357,036
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,339
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -381,375
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,469
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,257
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 613,360
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 6,763
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 6,763
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 606,597
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,897
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,004
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,004
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,933
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,000
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,525
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,525
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 89,782
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 88,312
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 89,781
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1,469
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,621
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 54
D. Usług (účtová grupa 51) 56,852
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,451
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,783
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 8,783
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,481
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,309
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,875
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,663
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,663
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,663
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,863
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,767
2. Pozostałe koszty (562A) 19,767
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 96
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,200
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -33,509
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -34,469
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • PIN :31388981 TIN: 2020304704 Numer VAT: SK2020304704
 • Zarejestrowana siedziba: R.M.P., Obchodná 2, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bc. Ruslan Kostylyev Gumpendorfer Strasse 116/4 Viedeň 1060 Rakúska republika 02.04.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  B.U.R. Vermögensbeteiligung GmbH 6 639 € (100%) Vieden 1210 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.07.2014Nové sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   18.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Bc. Ruslan Kostylyev Gumpendorfer Strasse 116/4 Viedeň 1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 02.04.2012
   03.11.2004Noví spoločníci:
   B.U.R. Vermögensbeteiligung GmbH Pitkagasse 4 Vieden 1210 Rakúska republika
   29.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.02.1995Nové obchodné meno:
   R.M.P. spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností