Utwórz fakturę

CONFORM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONFORM
PIN 31388990
TIN 2020304792
Numer VAT SK2020304792
Data utworzenia 09 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONFORM
Haydnova 24
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 140 138 €
Zysk -4 684 €
Kapitał 51 495 €
Kapitał własny -56 782 €
Dane kontaktowe
E-mail avydut@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0254413142, 0243427425
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,292
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,099
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,099
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,099
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,962
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,657
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,657
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,890
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,890
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,890
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 415
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 307
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 108
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 231
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,292
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -61,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -64,085
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -64,085
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,684
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,517
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 464
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 464
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 79,905
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 541
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 541
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 78,740
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 172
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 304
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,148
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 241
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 241
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 137,558
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 140,138
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,761
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,826
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 127,970
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 581
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 142,373
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,446
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 56,402
D. Usług (účtová grupa 51) 24,532
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,461
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,931
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,078
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,452
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 291
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,241
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,241
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,235
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,177
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 271
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 224
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 224
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 47
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,720
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 439
2. Pozostałe koszty (562A) 439
O. Walutowe straty (563) 65
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,216
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,449
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,684
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,684
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31388990 TIN: 2020304792 Numer VAT: SK2020304792
 • Zarejestrowana siedziba: CONFORM, Haydnova 24, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 09.02.1995
  Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03 14.07.2014
  Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 14.07.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Harom 3 319 € (50%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  Janka Haromová 1 992 € (30%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  Branislav Harom 1 327 € (20%) Haydnova 24 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.07.2014Noví spoločníci:
   Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Haromová Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.07.2014
   Branislav Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 14.07.2014
   29.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Sidon Znievska 3060/6 Bratislava 851 06
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.02.1995
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   29.10.2001Noví spoločníci:
   Gabriel Sidon Znievska 3060/6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   28.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   09.02.1995Nové obchodné meno:
   CONFORM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   nákup a predaj, prenájom a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Both Holíčska 25 Bratislava 851 06
   Ing. Ján Harom Haydnova 24 Bratislava 811 03