Utwórz fakturę

MERIDIÁN SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERIDIÁN SLOVAKIA
PIN 31389058
TIN 2020304693
Numer VAT SK2020304693
Data utworzenia 16 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERIDIÁN SLOVAKIA
Predstaničné nám .1
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 589 540 €
Zysk -2 444 €
Dane kontaktowe
E-mail perec@stonline.sk
Telefon(y) 0244453581
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 275,503
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,444
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,444
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 497
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,947
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 258,669
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 86,186
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 86,186
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,651
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,364
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,364
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 287
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 166
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 168,666
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 168,554
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,390
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 275,503
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,294
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 16,487
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 16,487
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,279
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,279
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,444
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,209
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,350
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 15,214
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 15,214
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,136
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 215,905
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 69,234
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,234
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,983
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 93,142
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,547
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,092
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,907
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,954
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,954
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 589,540
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 589,540
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 585,380
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,110
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 586,972
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 358,509
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,889
D. Usług (účtová grupa 51) 82,568
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 111,276
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,845
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,945
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,486
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 986
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,661
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,661
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,083
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,568
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 131,524
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,904
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,904
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,904
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 664
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,108
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,108
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,444
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389058 TIN: 2020304693 Numer VAT: SK2020304693
 • Zarejestrowana siedziba: MERIDIÁN SLOVAKIA, Predstaničné nám .1, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dr. Jozef Ganz, CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 16.02.1995
  Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava 16.02.1995
  Dr. Eduard Miklas, CSc. Pifflova 2 Bratislava 16.02.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dr. Jozef Ganz, CSc. 2 191 € (33%) Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04
  Dr. Eduard Miklas, CSc. 2 258 € (34%) Pifflova 2 Bratislava
  Dr. Imrich Kučera, CSc. 2 191 € (33%) Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.04.2015Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Staré Grunty 3320/164 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 16.02.1995
   20.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   21.01.2009Noví spoločníci:
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava 821 08
   20.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Vladimír Zahradník , CSc. Belinského 14 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1995
   22.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   20.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností
   požičovňa automobilov
   16.02.1995Nové obchodné meno:
   MERIDIÁN SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Predstaničné nám .1 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska .8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera , CSc. Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Jozef Ganz , CSc. Lubovnianska 8 Bratislava
   Dr. Imrich Kučera Jégeho 13 Bratislava
   Dr. Eduard Miklas , CSc. Pifflova 2 Bratislava
   Dr. Vladimír Záhradník , CSc. Belinského 14 Bratislava