Utwórz fakturę

FANCAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FANCAR
PIN 31389066
TIN 2020304682
Numer VAT SK2020304682
Data utworzenia 09 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FANCAR
Trnavská cesta 51
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 567 959 €
Zysk 29 926 €
Kapitał 1 482 665 €
Kapitał własny 781 742 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243429355, 0243641212, 0243641213, 0248272282, 0908744994
Nr(y) faksu 0243429400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,111,185
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 756,493
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 756,493
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 539,948
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 186,405
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,140
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 351,371
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 349,887
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,295
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 348,592
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -16,880
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -17,524
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -17,524
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 644
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,364
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,221
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,143
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,321
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,321
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,111,185
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 801,989
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 764,096
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 764,096
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,926
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 309,044
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 40
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 70,070
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 131,245
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 177,735
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,735
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,481
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,215
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -71,074
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 888
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,457
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,457
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 101,232
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 152
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 152
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,357,346
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,567,959
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,143,310
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 191,996
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,040
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 210,613
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,513,102
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 932,771
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 80,407
D. Usług (účtová grupa 51) 166,770
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 242,486
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 175,878
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,349
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,259
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,495
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,540
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,540
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 20,531
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,572
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,530
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 54,857
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 155,358
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,628
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,821
2. Pozostałe koszty (562A) 8,821
O. Walutowe straty (563) 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,787
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,628
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,229
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,303
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,303
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,926
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389066 TIN: 2020304682 Numer VAT: SK2020304682
 • Zarejestrowana siedziba: FANCAR, Trnavská cesta 51, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 06.12.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Pilárik 6 639 € (100%) Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.09.2006Nové sidlo:
   Trnavská cesta 51 Bratislava 821 01
   18.09.2006Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   26.01.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel - autobazár
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kolářik Kopernikova 57 Bratislava
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   06.12.1995Nové obchodné meno:
   FANCAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kolářik Kopernikova 57 Bratislava
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pilárik Čsl. tankistov 7857/230 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
   05.12.1995Zrušené obchodné meno:
   FANCAR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cintorínska 26 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   29.03.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   09.02.1995Nové obchodné meno:
   FANCAR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 26 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj motorových vozidiel
   oprava a servis motorových vozidiel
   oprava karosérii
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Pilárik Znievska 21 Bratislava