Utwórz fakturę

VÝŤAHY ZEVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VÝŤAHY ZEVA
PIN 31389147
TIN 2020330202
Numer VAT SK2020330202
Data utworzenia 22 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VÝŤAHY ZEVA
Beckovská 38
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 543 877 €
Zysk 94 938 €
Dane kontaktowe
E-mail zeva@zeva.sk
witryna internetowa http://www.zeva.sk
Telefon(y) +421248208620, +421248208622
Telefon(y) kom. +421903445196, +421911819875
Nr(y) faksu 0248208623
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 847,326
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,686
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 26,346
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 26,346
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,340
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,340
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 798,683
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 191,205
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 87,718
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 50,347
3. Produkty (123) - /194/ 53,140
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,861
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,861
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,861
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 603,886
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 603,886
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 603,886
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 731
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 644
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,957
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,957
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 847,326
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 260,569
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,500
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,500
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 880
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,657
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,657
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 155,594
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 155,594
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,938
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 562,701
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,441
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,131
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 310
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 311,455
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 199,557
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199,557
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 279
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,417
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,638
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,564
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,839
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,839
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,966
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 84,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 24,056
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 24,056
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,525,638
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,543,877
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,167,921
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,357,717
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 10,304
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,102
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,413,025
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,431,766
D. Usług (účtová grupa 51) 595,684
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 369,417
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 265,670
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 92,625
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,122
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,500
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,272
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,272
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,022
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,364
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 130,852
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 508,492
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,379
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,728
2. Pozostałe koszty (562A) 2,728
O. Walutowe straty (563) 12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,639
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,379
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 123,473
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 28,535
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 28,535
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 94,938
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389147 TIN: 2020330202 Numer VAT: SK2020330202
 • Zarejestrowana siedziba: VÝŤAHY ZEVA, Beckovská 38, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05 22.02.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Igor Buday 750 € (10%) Včelárska 28 Bratislava 821 05
  Ing. Alexander Pomšár 750 € (10%) Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
  Peter Vavro 3 000 € (40%) Bratislava 851 01
  Ladislav Zemánek 3 000 € (40%) Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.05.1997Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Beckovská 39 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 39 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, generálne opravy a rekonštrukcie zdvíhacích zariadení
   montáž komponetnov a náhradných dielov na zdvíhacie zariadenia
   výroba rozvádzačov nízkeho napätia a elektrických zariadení do 1 000 V
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod, maloobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Alexander Pomšár Medzilaborecká 23 Bratislava 821 01
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Buday Včelárska 28 Bratislava 821 05