Utwórz fakturę

K A M Á D - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K A M Á D
PIN 31389155
TIN 2020321248
Numer VAT SK2020321248
Data utworzenia 09 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K A M Á D
Prievozská 19
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 823 €
Zysk 6 657 €
Kapitał 11 994 €
Kapitał własny 1 295 €
Dane kontaktowe
E-mail krajcik.rudolf@gmail.com
Telefon(y) 0903225111
Telefon(y) kom. +421903225111, 0903225111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 63,548
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,843
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,843
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,843
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,705
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 456
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 456
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,899
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,899
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,899
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,350
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 434
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,916
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 63,548
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,490
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,194
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,194
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,657
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,276
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 45,276
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,899
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,899
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,366
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,790
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,221
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 782
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 782
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,557
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,823
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 65,557
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 266
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,690
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,784
D. Usług (účtová grupa 51) 25,755
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 834
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,964
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,964
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,133
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,018
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,983
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,983
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,983
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,150
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,493
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,493
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,657
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015