Utwórz fakturę

EXCIMER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EXCIMER
PIN 31389279
TIN 2020837434
Data utworzenia 15 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EXCIMER
Jána Stanislava 20/E
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 249 416 €
Zysk 672 665 €
Dane kontaktowe
E-mail excimer@excimer.sk
Telefon(y) 0260201511, 0905259692
Telefon(y) kom. 0905259692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,949,510
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 100,783
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 94,091
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 94,091
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,692
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 6,692
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,847,221
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 416,039
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 610
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 610
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,035
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 400,394
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,431,182
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56,533
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,374,649
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,506
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,506
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,949,510
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,815,422
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,003
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,003
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,130,794
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,130,794
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 672,665
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,088
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,596
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,596
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 104,675
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,872
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,872
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 43,059
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,240
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,504
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,817
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,817
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,240,097
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,249,416
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,240,097
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,030
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,289
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,377,929
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 153,446
D. Usług (účtová grupa 51) 456,100
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 746,365
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 624,178
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 115,523
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,664
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,049
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,412
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,412
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,627
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 930
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 871,487
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,630,551
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 901
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 901
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 901
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,174
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,160
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,273
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 865,214
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 192,549
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 192,549
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 672,665
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015