Utwórz fakturę

Castrol Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Castrol Slovensko
PIN 31389287
TIN 2020354358
Numer VAT SK2020354358
Data utworzenia 17 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Castrol Slovensko
Rožňavská 24
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 316 713 €
Zysk 1 506 851 €
Dane kontaktowe
E-mail info.sk@castrol.com
witryna internetowa http://www.castrol.sk
Telefon(y) +421248777300
Nr(y) faksu 0248777350
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,135,316
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 150,299
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 128,365
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 8,433
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 119,932
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,934
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,934
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,966,384
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 225,330
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 225,330
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,156,580
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 971,414
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 971,414
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 29,241
8. Podatek odroczony należności (481A) 155,925
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,998,583
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,899,445
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,899,445
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 83,437
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,701
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,585,891
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,867
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,582,024
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,633
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,633
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,135,316
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,018,828
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,010,888
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,010,888
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 501,089
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 501,089
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,506,851
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,116,488
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,052
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,052
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 992,429
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 917,426
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 917,426
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,080
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,552
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,212
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 123,007
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 123,007
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,302,770
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,316,713
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,847,702
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 455,068
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,943
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,335,569
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,899,602
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 122,964
D. Usług (účtová grupa 51) 3,341,880
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 877,786
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 624,354
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 213,003
4. Koszty społeczne (527, 528) 40,429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 102,778
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,494
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,494
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -72,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,232
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,981,144
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,938,324
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,871
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,804
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,804
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,067
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,365
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 16,473
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,891
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,494
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,965,650
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 458,799
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 429,737
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 29,062
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,506,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389287 TIN: 2020354358 Numer VAT: SK2020354358
 • Zarejestrowana siedziba: Castrol Slovensko, Rožňavská 24, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Lalík Drieňová 16940/1K Bratislava 821 01 01.07.2012
  Ing. Jiří Stejskal Kafkova 345/8 Praha 6 160 00 Česká republika 01.07.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BP Holdings International B.V. 4 960 765 € (99%) Capelle aan den IJseel 2909 LK Holandské kráľovstvo
  BP Nederland Holdings B.V. 50 123 € (1%) Capelle aan den IJseel 2909 LK Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kompánek Cintorínska 548/21 Divín 985 52 Vznik funkcie: 16.05.2007
   02.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Bruce Hall Na Hrobci 410/1 Praha 2 - Nové Město 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.06.2013
   02.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Bruce Hall Na Hrobci 410/1 Praha 2 - Nové Město 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 21.06.2013
   18.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lalík Drieňová 16940/1K Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.07.2012
   Ing. Jiří Stejskal Kafkova 345/8 Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2012
   17.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Bahenský Přístavní 1 Měchenice 252 06 Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   14.06.2008Nové sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   13.06.2008Zrušené sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   26.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vaľko Záhradnícka 74 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2007
   06.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vaľko Záhradnícka 74 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2007
   05.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vaľko Kaštielska 1/a Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   21.09.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru ropných výrobkov a ďalších odvodených produktov rafinérií na účely ich predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
   poradenstvo v oblasti ropných výrobkov, olejov a mazív
   vedenie účtovníctva
   administratívne práce
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie dátových služieb
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   03.07.2007Noví spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Rivium Boulevard 301 Capelle aan den IJseel 2909 LK Holandské kráľovstvo
   BP Nederland Holdings B.V. Rivium Boulevard 301 Capelle aan den IJseel 2909 LK Holandské kráľovstvo
   02.07.2007Zrušeny spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Westblaak 163 Rotterdam 3012 KJ Holandsko
   24.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kompánek Cintorínska 548/21 Divín 985 52 Vznik funkcie: 16.05.2007
   Ing. Aleš Bahenský Přístavní 1 Měchenice 252 06 Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   23.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Bahenský Pod baštami 4 Praha Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   03.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vaľko Kaštielska 1/a Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   02.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 02.04.2001
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Bahenský Pod baštami 4 Praha Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 02.04.2001
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Aleš Bahenský Pod Baštami 4 Praha Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 02.04.2001
   26.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing Aleš Bahenský Pod Baštami 4 Praha Česká republika Vznik funkcie: 10.10.2001
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika Vznik funkcie: 02.04.2001
   25.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Bahenský Pod Baštami 4 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Košická 16 Bratislava
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Gajova 21 Bratislava 811 09
   28.11.2001Nové predmety činnosti:
   nákup tovarov za účelom ďalšieho predaja, ako aj predaj tovarov v rozsahu voľnej činnosti
   prenájom priemyselných tovarov
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Westblaak 163 Rotterdam 3012 KJ Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Aleš Bahenský Pod Baštami 4 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Košická 16 Bratislava
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Gajova 21 Bratislava 811 09
   27.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz, preprava, skladovanie, nákup a iné spôsoby získavania, ďalej potom predaj, uplatňovanie na trhu a iné spôsoby odbytu, ako i všeobecné obchodovanie s ropnými výrobkami, olejmi, mazadlami, voskom, asfaltom, živicou, živicovými látkami, zemným a umelo vyrobeným plynom, uhlíkom, sadzami, chemikáliami, všetkými ďalšími minerálmi a uhlovodíkmi a nerastnými látkami akéhokoľvek charakteru a vo všetkých kombináciách, ďalšími podobnými a príbuznými látkami, materiálmi a výrobkami, ktoré sú z horeuvedených odvodené
   výroba a obchod s obalmi a nádobami na všetky položky uvedené v ods. a/ hore
   skladovacia, dodávateľská a distribučná činnosť v súvislosti so všetkými druhmi živočíšnych, rastlinných a minerálnych olejov
   Zrušeny spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Westblaak 163 Rotterdam 3012 KJ Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Gajova 21 Bratislava 811 09
   09.10.2001Nové obchodné meno:
   Castrol Slovensko, s.r.o.
   08.10.2001Zrušené obchodné meno:
   Avadur s.r.o.
   20.09.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 34 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   BP Holdings International B.V. Westblaak 163 Rotterdam 3012 KJ Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Lacinová Ústecká 3043 Kladno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Gajova 21 Bratislava 811 09
   19.09.2001Zrušené sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 5959 Las Colinas Boulevard Irving Texas USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Morávek Bradáčova 1 Bratislava 851 02
   Ing. Miriam Nováková Radlinského 10 Bratislava 811 06
   Jaroslav Zpěvák Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Hellmut Bollack Birchen, Nidwalden 6373 Ennetbürgen Švajčiarska konfederácia dlhodobý pobyt na území SR : Partizánska 17 Bratislava
   27.04.2001Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 5959 Las Colinas Boulevard Irving Texas USA
   26.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 5959 Las Colinas Boulevard Irving Texas USA
   11.04.2001Nové obchodné meno:
   Avadur s.r.o.
   10.04.2001Zrušené obchodné meno:
   Mobil Oil Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným Mobil Oil, s.r.o.
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 5959 Las Colinas Boulevard Irving Texas USA
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   25.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kamil Morávek Bradáčova 1 Bratislava 851 02
   Ing. Miriam Nováková Radlinského 10 Bratislava 811 06
   Jaroslav Zpěvák Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Hellmut Bollack Birchen, Nidwalden 6373 Ennetbürgen Švajčiarska konfederácia dlhodobý pobyt na území SR : Partizánska 17 Bratislava
   24.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hermanová Studenohorská 52 Bratislava
   Jürgen Reuss Partizánska 17 Bratislava
   22.10.1997Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   21.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   Mobil Oil Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným Mobil Oil, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Jürgen Reuss Partizánska 17 Bratislava
   30.07.1995Zrušené obchodné meno:
   Mobil Oil Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným Mobil Oil, s.r.o.
   29.05.1995Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   28.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   17.02.1995Nové obchodné meno:
   Mobil Oil Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným Mobil Oil, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 6 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz, preprava, skladovanie, nákup a iné spôsoby získavania, ďalej potom predaj, uplatňovanie na trhu a iné spôsoby odbytu, ako i všeobecné obchodovanie s ropnými výrobkami, olejmi, mazadlami, voskom, asfaltom, živicou, živicovými látkami, zemným a umelo vyrobeným plynom, uhlíkom, sadzami, chemikáliami, všetkými ďalšími minerálmi a uhlovodíkmi a nerastnými látkami akéhokoľvek charakteru a vo všetkých kombináciách, ďalšími podobnými a príbuznými látkami, materiálmi a výrobkami, ktoré sú z horeuvedených odvodené
   výroba a obchod s obalmi a nádobami na všetky položky uvedené v ods. a/ hore
   skladovacia, dodávateľská a distribučná činnosť v súvislosti so všetkými druhmi živočíšnych, rastlinných a minerálnych olejov
   Noví spoločníci:
   Mobil Petroleum Company Inc. 3225 Gallows Road Virginia USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hermanová Studenohorská 52 Bratislava