Utwórz fakturę

LUBOCONS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LUBOCONS
PIN 31389392
TIN 2020922354
Numer VAT SK2020922354
Data utworzenia 13 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LUBOCONS
Dlhá 1
90031
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 283 €
Zysk 4 951 €
Dane kontaktowe
E-mail lubocons@lubocons.sk
witryna internetowa http://www.lubocons.sk
Telefon(y) +421260102811, +421260102813
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 196,699
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 186,408
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 186,408
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,316
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 185,035
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -6,943
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,308
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 745
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 720
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,563
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 629
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,934
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 983
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 983
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 196,699
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,094
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 884
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 884
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -42,568
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,059
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,627
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,951
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,793
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,320
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,422
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 305
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,568
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 172,473
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 54,283
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 54,283
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 54,283
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,332
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,603
D. Usług (účtová grupa 51) 12,260
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,711
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,487
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 371
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,387
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,387
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,951
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 32,420
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,603
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,603
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,603
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,348
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,397
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,397
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,951
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389392 TIN: 2020922354 Numer VAT: SK2020922354
 • Zarejestrowana siedziba: LUBOCONS, Dlhá 1, 90031, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97 29.05.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tibor Gajdoš 6 639 € (100%) ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chemických technológií, biotechnológií, ochrany zložiek životného prostredia a odpadov
   výskum, vývoj a výroba základných látok pre potravinárstvo, poľnohospodárstvo a farmaceutický priemysel mimo konečných liekových foriem, omamných látok a jedov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
   maloobchod - kúpa topvaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
   manažérska a marketingová činnosť
   30.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov, univerzálnych a špeciálnych mazadiel
   výroba a predaj autokozmetiky
   02.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gajdoš ul. Janka Kráľa 83 Nemecká 976 97 Vznik funkcie: 29.05.2004
   01.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   03.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   02.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Veroljub Radovanovič Šindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   22.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   04.09.2000Noví spoločníci:
   Aleksandar Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 7/24 Kruševac Juhoslávia prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   03.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   29.10.1999Nové sidlo:
   Dlhá 1 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   28.10.1999Zrušené sidlo:
   Krajná ulica 29 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   15.04.1999Noví spoločníci:
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Štefana Králika 14 Bratislava
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Jeséniova 37 Bratislava 831 01
   14.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   16.01.1998Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ prechodný pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   Veroljub Radovanovič Šindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 26 Bratislava 841 02
   15.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   LUBOCONS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Krajná ulica 29 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov, univerzálnych a špeciálnych mazadiel
   výroba a predaj autokozmetiky
   Noví spoločníci:
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dobrosav Radovanovič Dr. Dragoslava Jovanoviča, Španac 3/45 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01
   Veroljub Radovanovič Sindjevičeva 9/13 Kruševac SRJ dlhodobý pobyt na území SR : Vavilova 26 Bratislava 851 01