Utwórz fakturę

RLX components - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RLX components
PIN 31389457
TIN 2020304770
Numer VAT SK2020304770
Data utworzenia 13 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RLX components
Jančova 7
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 530 189 €
Zysk 9 912 €
Dane kontaktowe
E-mail info@rlx.sk
witryna internetowa http://www.rlx.sk
Telefon(y) +421262529121
Nr(y) faksu 0262802576
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 113,557
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,148
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,148
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,148
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 104,390
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 40,318
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 40,318
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,032
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,032
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,032
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,040
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 608
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 54,432
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,019
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,019
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 113,557
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,667
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,353
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,353
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 74,763
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 74,763
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,912
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,890
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,316
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,316
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,574
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,713
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,713
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,225
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,018
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 530,195
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 530,189
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 530,189
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 516,079
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 421,248
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,703
D. Usług (účtová grupa 51) 45,657
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,864
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,210
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,225
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 401
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,301
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,301
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,905
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,110
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,581
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,323
O. Walutowe straty (563) 1,323
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,318
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,792
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,912
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389457 TIN: 2020304770 Numer VAT: SK2020304770
 • Zarejestrowana siedziba: RLX components, Jančova 7, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02 31.01.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Radovan Kopa 6 639 € (100%) Drotárska 90 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Kopa Drotárska 90 Bratislava 811 02
   30.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava 811 02
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   13.02.1995Nové obchodné meno:
   RLX components, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jančova 7 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s elektronickými a elektrickými zariadeniami, ich doplnkami a súčasťami
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radovan Kopa Vetvova 1 Bratislava