Utwórz fakturę

SYMICO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SYMICO
PIN 31389481
TIN 2020330224
Numer VAT SK2020330224
Data utworzenia 27 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SYMICO
Priehradná 11
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 118 207 €
Zysk 50 176 €
Kapitał 140 695 €
Kapitał własny 98 444 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245258603
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 137,564
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,018
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,018
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,018
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 125,415
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 936
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 936
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,048
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,106
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,106
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -58
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 35,392
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 35,382
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 10
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 74,039
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 61,972
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,067
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 131
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 137,564
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 122,980
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,501
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,501
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,176
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,750
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 666
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 666
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,144
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 2,144
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,940
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,678
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,678
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,053
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 699
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 344
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -7,203
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,369
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,834
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,834
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 118,207
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,752
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 115,354
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 101
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,718
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,709
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,288
D. Usług (účtová grupa 51) 11,152
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,826
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,504
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,158
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,164
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 684
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,018
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,018
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,489
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,957
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,180
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 771
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 103
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 103
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,306
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,904
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 388
O. Walutowe straty (563) 3,335
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,181
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -724
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 64,765
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,589
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,589
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 50,176
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389481 TIN: 2020330224 Numer VAT: SK2020330224
 • Zarejestrowana siedziba: SYMICO, Priehradná 11, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 27.02.1995
  Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07 27.02.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Martin Syč-Milý 3 319 € (50%) Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
  Mária Syčová-Milá 3 319 € (50%) Priehradná 11 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.03.2012Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   12.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.02.1995
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.02.1995
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   SYMICO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priehradná 11 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod, maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   prenájom ostatných strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Syč-Milý Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Mária Syčová-Milá Priehradná 11 Bratislava 821 07