Utwórz fakturę

EASTCONmedia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EASTCONmedia
PIN 31389503
TIN 2020321270
Numer VAT SK2020321270
Data utworzenia 27 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EASTCONmedia
Vrbovec 143
90067
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 318 €
Zysk -16 426 €
Kapitał 47 338 €
Kapitał własny 25 029 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245641131, 024926804
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 14,604
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 14,604
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,604
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,792
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,522
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,270
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 29,396
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,603
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 17,365
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,426
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,793
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,297
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,946
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 214
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,675
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,057
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,318
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,818
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 20,545
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,337
C. Usług (účtová grupa 51) 3,924
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,767
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 4,851
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,511
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -14,227
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -761
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,239
M. Koszty oprocentowania (562) 1,167
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,239
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -15,466
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -16,426
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389503 TIN: 2020321270 Numer VAT: SK2020321270
 • Zarejestrowana siedziba: EASTCONmedia, Vrbovec 143, 90067, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Petr Kindl Nedbalova 1828 Teplice 415 01 Česká republika 05.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  EASTCON AG 7 000 € (100%) Rochlitz 093 06 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.08.2012Nové sidlo:
   Vrbovec 143 Láb 900 67
   Noví spoločníci:
   EASTCON AG Gröblitzer Weg 1 Rochlitz 093 06 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Kindl Nedbalova 1828 Teplice 415 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   09.08.2012Zrušené sidlo:
   Oravská 4 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eastcon Deutschland AG Groblitzer Weg 1 Rochlitz D-093 06 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kindl Nedbalova 18/28 Teplice 415 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   23.11.2006Noví spoločníci:
   Eastcon Deutschland AG Groblitzer Weg 1 Rochlitz D-093 06 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kindl Nedbalova 18/28 Teplice 415 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   22.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Eastcon D Beteiligungsgesellschaft mbH, Deutschland Gröblitzer Weg 1, Postfach 37 Rochlitz D-093 06 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kindl Mierové nám. 68 Hrob Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   13.05.2003Nové obchodné meno:
   EASTCONmedia spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kindl Mierové nám. 68 Hrob Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2002
   12.05.2003Zrušené obchodné meno:
   EuroMEDIA Bratislava spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Bajúsová 1. mája 33 Senec
   06.10.2000Nové sidlo:
   Oravská 4 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Eastcon D Beteiligungsgesellschaft mbH, Deutschland Gröblitzer Weg 1, Postfach 37 Rochlitz D-093 06 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Bajúsová 1. mája 33 Senec
   05.10.2000Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   13.01.1997Nové predmety činnosti:
   kopírovacie, viazacie a počítačové grafické služby
   26.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   25.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Rudolf Uličný Hurbanova 2468/10 Piešťany
   23.06.1995Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Rudolf Uličný Hurbanova 2468/10 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   22.06.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Rudolf Uličný Hurbanova 2468/10 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.02.1995Nové obchodné meno:
   EuroMEDIA Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť-predovšetkým sprostredkovanie výroby a vysielania reklamy vo všetkých v súčasnej dobe existujúcich médiach
   mediamarketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   prevádzkovanie realitnej kancelárie
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Zdenko Banci Drotárska 9 Bratislava 811 04
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Nikerle Baltska 1 Bratislava 821 07
   Rudolf Uličný Hurbanova 2468/10 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Fabian Veternicova 5 Bratislava 841 05