Utwórz fakturę

FRIGO SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FRIGO SLOVAKIA
PIN 31389538
TIN 2020304836
Numer VAT SK2020304836
Data utworzenia 22 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FRIGO SLOVAKIA
Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 58
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 842 141 €
Zysk 53 622 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263814479
Nr(y) faksu 0263814479
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,392,062
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 79,530
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 79,530
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 54,921
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,609
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,309,064
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 68,044
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,212
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 59,832
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 239,726
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 220,031
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,031
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,695
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,001,294
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 103,558
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 897,736
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,468
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,468
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,392,062
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,161,350
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,447
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,447
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,095,310
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,095,310
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,622
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 230,712
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,781
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,196
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,585
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 215,743
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 870
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 870
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 201,088
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,985
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,234
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,566
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,188
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,765
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,423
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 840,985
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 842,141
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 575,209
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 265,776
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 660
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 496
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 768,222
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 450,867
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 109,228
D. Usług (účtová grupa 51) 98,755
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 75,253
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 54,761
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,979
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,513
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,407
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,292
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,292
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 872
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,452
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 73,919
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 182,795
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 856
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 856
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 856
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,732
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,732
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,876
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 69,043
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,421
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,447
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -26
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 53,622
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389538 TIN: 2020304836 Numer VAT: SK2020304836
 • Zarejestrowana siedziba: FRIGO SLOVAKIA, Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 58, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miloš Minárik Koncová 28 Bratislava 831 07 22.02.1995
  Andrej Guzy Strmé sady 43 Bratislava 841 01 22.02.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miloš Minárik 3 486 € (50%) Koncová 28 Bratislava 831 07
  Andrej Guzy 3 486 € (50%) Strmé sady 43 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Miloš Minárik Koncová 28 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 22.02.1995
   28.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Minárik Paulínyho 8 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.02.1995
   11.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ivan Zváč Jamnického 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Zváč Jamnického 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.02.1995
   23.04.2005Nové sidlo:
   Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 58 Bratislava 811 02
   22.04.2005Zrušené sidlo:
   Paulínyho 8 Bratislava 811 02
   21.11.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vnútroštátna taxislužba
   28.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Andrej Guzy Strmé sady 43 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.02.1995
   Miloš Minárik Paulínyho 8 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.02.1995
   Ivan Zváč Jamnického 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.02.1995
   27.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Guzy Strmé sady 43 Bratislava 841 01
   Miloš Minárik Paulínyho 8 Bratislava 811 02
   Ivan Zváč Jamnického 10 Bratislava 841 05
   18.06.2001Nové obchodné meno:
   FRIGO SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Miloš Minárik Paulínyho 8 Bratislava 811 02
   Andrej Guzy Strmé sady 43 Bratislava 841 01
   Ivan Zváč Jamnického 10 Bratislava 841 05
   17.06.2001Zrušené obchodné meno:
   FrigoSlovakia s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Guzy Strmé sady 43 Bratislava 841 01
   Miloš Minárik Paulínyho 8 Bratislava 811 02
   Ivan Zváč Jamnického 10 Bratislava 841 05
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   FrigoSlovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 8 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a servis klimatizačných, chladiarenských a vzduchotechnických zariadení
   sprostredkovanie obchodu s klimatizačnými, chladiarenskými a vzduchotechnickými zariadeniami
   maloobchod a veľkoobchod s klimatizačnými, chladiarenskými a vzduchotechnickými zariadeniami
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti klimatizácie, chladenia a vzduchotechniky
   Noví spoločníci:
   Andrej Guzy Strmé sady 43 Bratislava 841 01
   Miloš Minárik Paulínyho 8 Bratislava 811 02
   Ivan Zváč Jamnického 10 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrej Guzy Strmé sady 43 Bratislava 841 01
   Miloš Minárik Paulínyho 8 Bratislava 811 02
   Ivan Zváč Jamnického 10 Bratislava 841 05