Utwórz fakturę

VIJOLLA COSMETIC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy VIJOLLA COSMETIC
Stan Zniszczono
PIN 31389546
TIN 2020341807
Numer VAT SK2020341807
Data utworzenia 20 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIJOLLA COSMETIC
Pri Vinohradoch 172
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 657 €
Zysk -593 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903420591
Nr(y) faksu 0317898600
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,442
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,379
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,103
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,505
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,869
3. Produkty (123) - /194/ 729
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,233
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,026
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,026
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 207
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,043
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 321
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,722
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 63
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,442
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,627
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,083
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,695
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,778
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -593
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,527
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 420
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 420
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,584
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,742
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,742
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,384
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 536
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 699
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,223
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,523
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,523
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 288
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 288
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,435
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,657
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 42,823
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 612
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,222
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,414
D. Usług (účtová grupa 51) 3,523
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,922
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,858
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,917
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,147
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 51
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 657
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,720
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 290
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 276
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -290
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 367
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -593
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016
 • PIN :31389546 TIN: 2020341807 Numer VAT: SK2020341807
 • Zarejestrowana siedziba: VIJOLLA COSMETIC, Pri Vinohradoch 172, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 February 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.02.2016Zrušené obchodné meno:
   VIJOLLA COSMETIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   12.08.2009Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   20.02.1995Nové obchodné meno:
   VIJOLLA COSMETIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným