Utwórz fakturę

ELIS INTERNATIONAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELIS INTERNATIONAL
PIN 31389589
TIN 2020347010
Numer VAT SK2020347010
Data utworzenia 17 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELIS INTERNATIONAL
Škultétyho 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 249 608 €
Zysk 34 328 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.elisinternational.sk;http://www.svietidla-osvetlenie.sk
Telefon(y) +421255565312
Nr(y) faksu 0255565312
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,957
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,472
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,493
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,281
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 46,157
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,210
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,336
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 144,238
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -162,678
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 907
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -204,552
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,328
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 306,916
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,150
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 305,582
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 257,278
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 19,578
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,393
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,333
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 249,608
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 189,381
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,227
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,435
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,565
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 212,150
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 32,255
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,841
C. Usług (účtová grupa 51) 62,729
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 13,262
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 190
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,965
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,273
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 35,575
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,060
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 37,458
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 54,783
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,056
M. Koszty oprocentowania (562) 887
N. Walutowe straty (563) 110
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,059
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,056
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 35,402
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,074
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 34,328
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31389589 TIN: 2020347010 Numer VAT: SK2020347010
 • Zarejestrowana siedziba: ELIS INTERNATIONAL, Škultétyho 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Dzuro Jégeho 17 Bratislava 821 08 26.05.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Dzuro 6 639 € (100%) Jégeho 17 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.11.2010Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Dzuro Jégeho 17 Bratislava 821 08
   29.11.2010Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Havlíková Wilsonova 2726/5 Bratislava 811 07
   04.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marta Havlíková Wilsonova 2726/5 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Dzuro Jégeho 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.05.2008
   03.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   28.06.2002Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   27.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   Martin Vlček ul. Prokopa Velikého 987 Náchod Česká republika
   25.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   Martin Vlček ul. Prokopa Velikého 987 Náchod Česká republika
   24.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   Martin Vlček ul. Prokopa Velikého 987 Náchod Česká republika
   27.10.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž hliníkových konštrukcií, okien, dverí a fasád
   montáž kazetových stropov a podhľadov
   montáž sadrokartónových konštrukcií, obkladov a stropov
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   obkladacie práce
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   Martin Vlček ul. Prokopa Velikého 987 Náchod Česká republika
   26.10.1999Zrušeny spoločníci:
   ELIS spoločnosť s.r.o. Stolín 51 Červený Kostelec Česká republika
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   23.05.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení trakčných zariadení v MHD
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   prípravné práce pre stavbu
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   inžinierska činnosť
   17.02.1995Nové obchodné meno:
   ELIS INTERNATIONAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava vyhradených elektrických zariadení
   výroba a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   projektovanie elektrických zariadení
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   sprostredkovanie v predmete
   Noví spoločníci:
   ELIS spoločnosť s.r.o. Stolín 51 Červený Kostelec Česká republika
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Hořínek Guothova 15 Bratislava 831 01