Utwórz fakturę

ANNEXUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Nazwa firmy ANNEXUS
PIN 31389805
TIN 2020339101
Numer VAT SK2020339101
Data utworzenia 27 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANNEXUS
Zrínskeho 9A
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 224 177 €
Zysk -33 638 €
Kapitał 725 991 €
Kapitał własny 101 719 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905223820
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 544,868
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 432,640
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 432,640
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 159,032
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 231,923
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,685
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 110,379
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 81,138
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 81,138
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,138
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,241
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,130
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,111
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,849
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,849
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 544,868
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,083
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,194
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 92,887
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 95,088
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,201
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,638
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,785
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 219
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 219
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 476,566
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,699
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,699
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 465,600
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 473
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 441
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,353
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 224,182
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 224,177
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 224,026
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,487
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 119,578
D. Usług (účtová grupa 51) 93,336
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,846
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,779
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,030
4. Koszty społeczne (527, 528) 37
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,449
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,594
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,594
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,684
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -28,310
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,112
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,373
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,373
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,368
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -32,678
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -33,638
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016